Гомбосүрэнгийн БАТ-ЭРДЭНЭ- Менежмент, баг хөгжүүлэлт
Гомбосүрэнгийн БАТ-ЭРДЭНЭ- Менежмент, баг хөгжүүлэлт
15 10-Р Сар, 2020

Санхүү, Эдийн засгийн их сургуульд Санхүүгийн менежментийн чиглэлээр MBA, Албани дахь Нью-Йоркийн Улсын Их Сургуульд хот, бүс нутгийн төлөвлөлтийн чиглэлээр дүүргэсэн. Тэрээр тогтвортой хөгжил, ISO менежмент нэвтрүүлэлт, багаар бүрдүүлэх сургалтын чиглэлээр ажилласан туршлагатай.

Жамсранжавын ХОРЛОО- Хүүхэд судлаач, сургуулийн өмнөх боловсрол судлал
Жамсранжавын ХОРЛОО- Хүүхэд судлаач, сургуулийн өмнөх боловсрол судлал
22 9-Р Сар, 2020

Будар овогт Жамсранжавын ХОРЛОО Хүүхэд судлаач, сурган хүмүүжүүлэгч “Сургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэл” ТББ-ын тэргүүн, Боловсрол судлалын магистр. 2005 оноос хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж, “Яруу сэтгэгч” сонин, “Оюуны хоол” хөтөлбөр, “Та хүчирхэг”-Таван талт ур чадварын сургалт зэрэг залуусын хөгжилд чиглэсэн ...