Гомбосүрэнгийн БАТ-ЭРДЭНЭ- Менежмент, баг хөгжүүлэлт
3 сар, 1 долоо хоног өмнө

Санхүү, Эдийн засгийн их сургуульд Санхүүгийн менежментийн чиглэлээр MBA, Албани дахь Нью-Йоркийн Улсын Их Сургуульд хот, бүс нутгийн төлөвлөлтийн чиглэлээр дүүргэсэн. Тэрээр тогтвортой хөгжил, ISO менежмент нэвтрүүлэлт, багаар бүрдүүлэх сургалтын чиглэлээр ажилласан туршлагатай.