ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ҮЙЛЧИЛГЭЭ| БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ИРЭЭДҮЙД ХӨТЛӨНӨ...

 1. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  1. Байгууллагын стратеги, бодлого, төлөвлөлтийг шинэчлэх, сайжруулах
  2. Боловсон хүчний бодлого төлөвлөлт
  3. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний бодлого төлөвлөлт
  4. Хүний нөөцийн удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ
  5. Маркетинг борлуулалтын зөвлөх үйлчилгээ
 2. СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
  1. Удирдлагын хөгжил
  2. Байгууллагын цогц сургалт
  3. Багийн тоглолт хөтөлбөр
  4. Бизнес нүүдэл хөтөлбөр
  5. Байгууллагын соёлын хөтөлбөр
 3. КЭМПИНГ ШИЙДЭЛ: Байгууллагын соёлын хөтөлбөр нийлүүлэлт
  1. “НЭГ” нүүдлийн отог | Event camp байгууллагын соёлын цогц хөтөлбөр
  2. ГүнТийн отог: Адал явдалт аялал, явган аялал, уулын аялалын хөтөлбөр
 4. МЕДИА, КОНТЕНТ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ: Маркетинг, сурталчилгаа
  1. Creative Mongolia | Бүтээгчдийн үндэсний их нэгдэл
  2. Made in Mongolia | Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих суваг
  3. Нүүдэлчний тэмдэглэл: Өв соёл, үнэт зүйлийн танин мэдэхүйн цуврал