Зөвлөх үйлчилгээ

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, Стратегийн удирдлага, менежмент, Зах зээлийн судалгаа, маркетинг, контент хөгжүүлэлт, сургалт

Барилга, авто, үйлдвэрлэл, санхүүгийн үйлчилгээ, өргөн хэрэглээний худалдаа, хими, газар тариалан, мэдээллийн технологи, уул уурхай, эрчим хүч, төрийн удирдлага зэрэг салбаруудад судалгаа, менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан туршлагатай. 

Бизнесийн дата боловсруулалтад тулгуурласан шийдвэр гаргалт, BI, дата анализ,Problem solving чиглэлээр тусгайлан мэргэшсэн.

Бид тухайн төслийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан экспертүүдийн багаа бүрдүүлж эко систем байдлаар ажилладаг онцлогтой.