Юнител групп IT хэлтсийн баг хамт олонд "Багийн тоглолт" хөтөлбөр нийлүүлж хамтран ажиллаа
2 сар өмнө

Юнител группын IT албатай хамтран "Багийн тоглолт", багийн тоглоом, идэвхижүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгууллаа. Бид Юнител группын Хүний нөөцийн хэлтэс, IT хэлтэс болон бусад олон алба нэгжүүдтэй хамтран ажиллаад байна.

Багт чадвартай, хүчирхэг тоглогчид байлаа ч тэд эв нэгдэлгүй, хагаралтай бол амжилт гарахгүй. Тиймээс байгууллага, баг хамт олны эв нэгдэл, уур амьсгалруу чиглэсэн соёлын үйл ажиллагаанууд бүх цаг үед байсаар ирсэн.

Өнгөрсөн 30 гаруй жилийн нийгмийн шилжилт, ороо бусгаа цаг үед соёлын хөтөлбөр нь “Хамтдаа уух” гэдэг ганц үгээр илэрхийлэгдэж байсан бол цаг цагаараа байдаггүйн үлгэрээр нийгмийн сэтгэлгээний өнгө аяс, шинэ үеийнхний хандлага эрс өөрчлөгдөж байгууллагаас цоо шинэ өнгө аяс, соёлыг эрэлхийлдэг болоод байна.

Бид сүүлийн 10 жилийн хугацаанд орчин үеийн багийн тоглоом, даалгавар, идэвхитэй оролцоог хангасан үйл ажиллагаанд суурилсан хөтөлбөрүүдээрээ байгууллагын соёлын хөтөлбөрийг эрс шинэчилж, шинэ дэвшлийг авчирж чадлаа.

Спорт, урлагт хэн чаддаг нь л оролцож бусад нь үзэгчийн байр суурьруу шилждэг бол харин багийн тоглоом бол хүн бүхэн оролцох боломжийг бүрдүүлснээрээ онцлог бөгөөд хамгийн өрсөлдөөнтэй, хамгийн их эв дүй шаардсан, багийнхаа үнэ цэнийг ойлгосон, мартагдашгүй дурсамжийг бүтээсэн хөтөлбөр байж чаддаг.

Тиймээс баг хамт олноо оролцуулсан багийн тоглоом, баг болж ажиллах, буухиа тэмцээнийг мэргэшсэн байгууллагуудад хариуцуулсанаар үр бүтээлтэй, оролцоотой шинэлэг болж чаддаг.

  • Нэгнийхээ давуу тал дээр тулгуурласан багийн систем
  • Мэдлэг, туршлагаа жигд хуваалцах тогтолцоотой баг
  • Эв нэгдлийг бүтээгч, нийтийн хүчийг нэгтгэгч соёл

Сургалт хөгжлийн шинэ хандлага, шинэ арга барил
#БагаарТогло #БагааЭрчил