БАГИЙН ТОГЛОЛТ БАГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ
4 жил, 4 сар өмнө

ХӨТӨЛБӨРИЙН 5 ДАВУУ ТАЛ

  1. CHALLENGE: Багийн гишүүдэд өөрийн хязгаараа даван туулж өөрийгөө нээх боломж;
  2. CREATIVITY: Хэвшмэл сэтгэлгээг өөрчилж бүтээлч хандлагыг хөгжүүлнэ;
  3. COMMUNICATION: Багийн уур амьсгалыг нягтруулж, харилцааны шинэ түвшинд авчирна;
  4. COLLECTIVE: Ур чадвар өндөртэй боловч багтайгаа нийцдэггүй гишүүдийн харилцааны асуудлыг шийдвэрлэж нэгтгэн нягтруулна;
  5. SYNERGY: Багийн нөөц боломжийг нээж синержи үүсгэх боломж;

БАГИЙН ТОГЛОЛТ СУРГАЛТЫГ АВСАН БАЙГУУЛЛАГУУД

ОРОЛЦОГЧИДЫН СЭТГЭГДЭЛ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ https://www.facebook.com/TeamBuildingTrainingMNG/

БАГИЙН ТОГЛОЛТ баг бэхжүүлэх сургалт, өдөрлөг | Team Building Training by CREATIVE MONGOLIA on Scribd