ҮЙЛЧИЛГЭЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН.
Дэмжиж буй төслүүд.
Дүдү хүүхдийн шинжлэх ухааны музей
Дүдү хүүхдийн шинжлэх ухааны музей
25 12-Р Сар, 2019

ИЛҮҮ САЙХАН ДЭЛХИЙГ БҮТЭЭНЭ.Дүдү хүүхдийн музей нь хүүхдүүд тоглонгоо хөгждөг хүүхэл, гэр бүлийн хөгжлийн эко орчин юм. Хүүхэл тоглож байна гэдэг бол хөгжиж байна гэсэн ...

БҮТЭЭЛЧ ХҮМҮҮС.