Жамсранжавын ХОРЛОО- Хүүхэд судлаач, гэр бүл- хүүхдийн хөгжил төлөвшил
2 жил, 8 сар өмнө

Будар овогт Жамсранжавын ХОРЛОО

Хүүхэд судлаач, сурган хүмүүжүүлэгч

Сургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэл” ТББ-ын тэргүүн, Боловсрол судлалын магистр.

2005 оноос хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж, “Яруу сэтгэгч” сонин, “Оюуны хоол” хөтөлбөр, “Та хүчирхэг”-Таван талт ур чадварын сургалт зэрэг залуусын хөгжилд чиглэсэн төсөл хөтөлбөр дээр ажиллаж байгаад 2007 оноос хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн асуудлыг шимтэн судалж эхэлсэн. 2009-2011 онд МУБИС-СӨБС-ийн магистрантурт суралцаж, “4 настай хүүхдийн зан төлөв, хандлага” сэдвээр судалгааны ажил хийж, хамгаалсан.

2010 оноос сургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэлд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор цэцэрлэгийн сургалт хүмүүжлийн ажил, багш нарын тулгамдсан асуудал, мэдээлэл технологийн эрин дэх шинэ үеийн хүүхдүүдийн зан төлөв, хандлагын онцлог шинж чанар, эцэг эхчүүдийн хүүхэдтэй харилцах харилцаа, хандлагыг судалж, хүний зан төлөвшлийн 70% бүрэлдэн тогтдог 5 хүртэлх насны хүүхэд багачуудад зориулж “Сайн мууг ялгая” цуврал номын ажлаа эхэлсэн.

2014 онд “Сургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэл” ТББ-ыг үүсгэн байгуулж “Сайн хүүхэд”-Хүүхдэд бага наснаас нь эерэг хандлага, зөв дадал хэвшил олгох төсөл хөтөлбөр, “Цэгээр наадъя”- Хүүхдийн бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх төсөлт ажлуудыг санаачлан нийслэл, орон нутагт хэрэгжүүлж байна.

 1. I. Боловсруулсан ном гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн:
 2. Ø 2012 онд “Цэгээр наадъя” дэвтэр,
 3. Ø 2014 онд “Сайн мууг ялгая-1”-Хүүхдийг зөв хүн болоход туслах 60 дадал,
 4. Ø 2015 онд “Цэгээр наадъя-Хүүхэд хөгжүүлэх 40 аргачлал” арга зүйн ном,
 5. Ø 2015 онд МҮОНРТ, “Монголын шинэ өглөө” хөтөлбөр, ХУД-ийн 46 дугаар цэцэрлэгтэй хамтран “Сайн хүүхэд” хос DVD,
 6. Ø 2016 онд “Сайн хөрш” ОУТББ-ын Яармаг ОНХХ-ийн захиалгаар, “Би Монгол хүүхэд”-Монгол ахуйд амьдрах ухаанд сургах 60 дадал
 7. Ø 2017 онд “Сайн мууг ялгая-2”-Нийгэм, олон нийтийн дунд биеэ зөв авч явахад туслах 60 дадал,
 8. Ø 2017 онд “Сайн хөрш” ОУТББ-ын санаачилгаар хүүхэд асрагч нарт зориулсан “Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих гарын авлага” дээр хамтарч ажилласан,
 9. Ø 2018 онд “Дүрсээр наадъя” зурах аргачлалтай зургийн дэвтэр,
 10. Ø 2019 онд “Цэгээр наадъя-Баруун зүүн тархины жигд хөгжлийг дэмжинэ” хоёр гараараа зэрэг бичдэг номыг тус тус гаргаад байна.
 1. II. Зохион байгуулсан сургалт, үзүүлэх ажил:
 2. Ø 2010 онд ЧДЗДТГ-ийн Нийгмийн хэлтэстэй хамтран тус дүүргийн 12 дунд сургуулийн 300 гаруй эцэг эхчүүдийг хамруулсан “Шинэ үеийн хүүхдийг зөв хүмүүжүүлэх арга ухаан” сэдэвт сургалтын аян зохион байгуулсан.
 3. Ø 2014-2015 онд “Хүүхэд-Эцэг эхийн тусгал” сургалтын аянг зохион  байгуулж, нийслэлийн 5 дүүргийн 12 цэцэрлэг, хөдөө орон нутгийн 3 цэцэрлэгийн нийт 600 орчим эцэг эхэд хүргэсэн.
 4. Ø 2015 онд “Хүүхдэд ээлтэй Хан-Уул” хөтөлбөрт шалгарсан “Сайн хүүхэд” төслийн хүрээнд ХУД-ийн 23 цэцэрлэгийн 23 бүлгийн 1000 эцэг эхэд                    “Шинэ үеийн хүүхдийг зөв төлөвшүүлэх арга ухаан” сургалт явуулсан.
 5. Ø 2015-2016 оны хичээлийн жилд “Цэгээр наадъя-Хүүхдийг бичвэрээр хөгжүүлэх нь” арга зүйн сургалтыг нийслэл орон нутгийн 300 орчим багш арга зүйч нарт хүргэсэн.
 6. Ø 2017 онд НХГБХГ-тай хамтарч “Нийслэлийн сайн гэр бүл шалгаруулах аян” зарлан 9 дүүргийн, 18 цэцэрлэгийн 1000 гаруй эцэг эхэд “Шинэ үеийн хүүхдийг зөв төлөвшүүлэх арга ухаан” сургалт зохион байгуулсан.
 7. Ø 2016-2017 онд нийслэл орон нутгийн 1700 багш, 600 гаруй эцэг эхэд “Цэгээр наадъя-Хүүхдийг бичвэрээр хөгжүүлэх нь” арга зүйн сургалт явуулсан.
 8. Ø 2017-2018 оны хичээлийн жилд нийслэл орон нутгийн 2000 гаруй багшид “Цэгээр наадъя” арга технологийг нэвтрүүлэн 20.000 хүүхдэд хүрч ажилласан.
 9. Ø 2017, 2018 онуудад БМДИ-ээс батлагдсан “Цэгээр наадъя-Бага насны хүүхдийг зурлага бичвэрээр хөгжүүлэх арга зүй” модуль сургалтаа нийслэл орон нутгийн 460 гаруй багшид хүргэж 1 кр цагийн Сертификат олгосон.
 10. Ø 2018 онд Нийслэлийн Боловсролын Газартай хамтран зохион байгуулсан “Цэгээр наадъя-Хөгжилтэй хөгжүүлэх үйл ажиллагаа” уралдааны хүрээнд нийслэлийн 9 дүүрэгт 18 удаагийн нээлттэй үзүүлэх ажил зохион байгуулж 109 цэцэрлэгийн 378 багш, 765 хүүхдийг хамруулсан.
 11. Ø Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд нийслэл орон нутгийн 3000 гаруй багш “Цэгээр наадъя” технологийг нэвтрүүлэн, 60.000 хүүхэд цэг холбох энгийн аргаар зурлага, бичвэр хийхийн зэрэгцээ хүссэн дүрсээ үүсгэн зурж, бүтээлч арга ажиллагаанд суралцаад байна.
 1. III. Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр:
 2. Ø 2014-2015 оны хичээлийн жилд “Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийг санаачлан, Чингэлтэй дүүргийн 39-р цэцэрлэг, Сүхбаатар дүүргийн 2, 42-р цэцэрлэг, Баянгол дүүргийн” 178, 179-р цэцэрлэг, Орхон аймгийн 5-р цэцэрлэг, Сүхбаатар аймгийн 9-р цэцэрлэг дээр тус тус хэрэгжүүлж туршилт судалгааны ажлыг хийсэн.
 3. Ø 2015 оны 6 дугаар сарын 3-наас 7-р сарын 8-ны хооронд, Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын ЗДТГ-тай хамтран, тус сумын цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй, зорилтот бүлгийн 26 хүүхдийг хамруулсан “Сайн хүүхэд” зуны сургалтыг амжилттай зохион явуулсан.
 4. Ø 2015 онд “Хүүхдэд ээлтэй Хан-Уул” хөтөлбөрийн хүрээнд зарласан төслийн уралдаанд “Сайн хүүхэд” төсөл хөтөлбөр шалгарч тус дүүргийн 23 цэцэрлэг дээр амжилттай хэрэгжүүлж, “Зан чанарын анхдугаар олимпиад”-ыг зохион байгуулсан
 5. Ø 2015-2016 оны хичээлийн жилд хүүхдийг бичвэрээр хөгжүүлэх шинэ арга технологийг боловсруулан “Цэгээр наадъя” төслийг санаачилж Чингэлтэй дүүрэг, Дорнод, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Увс аймагт хэрэгжүүлж 9000 хүүхдийг хамруулсан.
 6. Ø 2016-2017 оны хичээлийн жилд “Цэгээр наадъя” төслийг 18.000 хүүхдэд хүргэж, зугаатай сонирхолтой аргаар хөгжих боломж олгосон.
 • Ø 2017 онд “Сайн мууг ялгая-2” номыг Тэргүүн хатагтай Х.Болормаа дэмжиж 1000% хэвлүүлж өгсөн бөгөөд НХГБХГ, НИТХ-тай хамтран “Нийслэлийн сайн гэр бүл шалгаруулах аян”-ыг зохион байгуулж, 9 дүүргийн 18 цэцэрлэгийн 1000 гэр бүлд оюуны хөрөнгө оруулалт хийж ажилласан.

Ø 2018 онд НБГ, “Баясах интернэйшнл” ХХК-тай хамтран “Цэгээр наадъя-Хөгжилтэй хөгжүүлэх үйл ажиллагаа” уралдааныг зарлан, үр дүнгээ тооцож нийслэлийн 21 цэцэрлэгийн 46 багш удирдлагыг нийт 8,6 сая төгрөгний мөнгөн болон үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулан ажиллалаа.

Ярилцлага унших

https://www.facebook.com/JHorloo
https://www.facebook.com/PreschoolEducationMN/