Энхбаатарын БОЛОРТУЯА- Эрчим хүчний менежментийн зөвлөх
2 жил, 6 сар өмнө

Эрчим хүчний менежментийн зөвлөх

БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ØЭрчим хүчний менежмент (Бакалавр),

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний, инженерийн сургууль

ØОлон улсын менежмент (Мастер), ХБНГУ-ын Фулда хотын их сургууль

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Ø2023 оноос хойш Обзерв Консалтинг ЗҮБ, Эрчим хүчний менежментийн Гэрээт зөвлөх

Ø2016-2023 он Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Аудитор, менежерийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

Ø2015-2016 он Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн, Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Ø2012-2014 он Монгол-Германы Гүүр (Германд төгсөгчдийн холбоо) ТББ, Карьер төвийн зохицуулагч

ГЭРЧИЛГЭЭТ СУРГАЛТ, ХӨТӨЛБӨР

Ø“Эрчим хүчний аудитор сургалm”, 2022, AEE (Association of Energy Engineers)

ØISO 50001 стандартын Эрчим хүчний менежер, 2021, TÜV Austria Cert GmbH

ØISO 19011 & 17021 стандартын Аудитор, 2021, TÜV Austria Cert GmbH

Ø“Эрчим хүчний аудитын протокол ба тайлан” сургалт, 2018, GIZ (Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг)