Гүнжээгийн ЗОРИГ- IT инженер, Дижитал шилжилт, Сүлжээ онол ба мэдээллийн онол
4 жил, 11 сар өмнө

ШУТИС-ийн профессор, доктор

2003- 2007 он Iwate University, Japan Докторын зэрэг

1980- 1986 он ЗХУ, Novosibirsk State Technical University-н мэдээллийн технологийн инженер.

ШУТИС-ийн багшаар ажиллаж байсан. Японы Улсын мэдээллийн технологийн зах зээл дээр ажиллаж байсан.
Massive Open Online Course (MOOC)- Нээлттэй, насан туршийн боловсролын олон улсын Технологийн захирал

Мэдээллийн технологийн инженер, мэдээллийн системийн архитектор, дижитал шилжилтийн салбарт ажилласан.
Монгол Улсад Иргэний бүртгэл мэдээллийн төвийн ХААТР, Монголын Цагдаагийн мэдээлийн сан, Гаалийн мэдээллийн систем, Иргэний нисэх, Их сургуулиудын програм мэдээллийн технологийн шийдлийг бүтээж ажиллаж байсан.

https://www.facebook.com/zorig

Ярилцлага унших: 

Г.Зориг: Бид ХАА-н салбарт дижитал платформ хийх боломжтой