USS Юнисервис Солюшн компанийн Зуны олимп- Багийн өдөрлөг
4 жил, 8 сар өмнө

Монгол Улсын нүүр царай болсон офисс центр- Central Tower, зочид буудал ShangriLa зэрэг обьектын цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцдаг мэргэшсэн баг Юнисервис солюшн хамт олны Зуны олимп- өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Зураг үзэх