Лутсайханы ӨЛЗИЙСАЙХАН- Зураглаач
5 жил өмнө

Зураглаач

2005- 2009 онд Кино урлагийн дээд сургуулийг Зураглаач мэргэжлээр дүүргэсэн

2009- 2012онд Mongol HD ТВ-ийн мэдээ, нэвтрүүлгийн зураглаач

2012- 2017 онд MNC ТВ-ийн мэдээ, нэвтрүүлгийн зураглаач

2017- 2019 онд HTV ТВ-ийн нэвтрүүлгийн зураглаач

2019 оноос C Channel ТВ-ийн зураглаач, найруулагч