Батнасангийн САРУУЛЗАЯА- Баг хөгжүүлэлт, төслийн удирдлага
5 жил, 1 сар өмнө

“Үндэстэн баг” ХХК-ийн төслийн менежер, сургагч багш.

МУИС-ийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр дүүргэсэн. Хүний Нөөцийн Судалгааны Үндэсний хүрээлэнгийн Хүний нөөцийн удирдлагын хөтөлбөр дүүргэсэн. 2015 оноос Бүтээлч Монгол нэгдэл, Үндэстэн Баг ХХК-ийн олон нийтийн үйл ажиллагаа болон нийгмийн төслүүдэд судлаач, төслийн удирдагчаар ажиллаж байна. 2017 оноос Teamwork&Teamplay болон TEAM олон улсын хөтөлбөрийн Ахлах сургагч багшаар ажиллаж байна.
Алтан Дээд ГэрИЭ үндэсний онлын Дэмч багш зэрэгтэй.

Англи, франц хэлтэй.