Батнасангийн САРУУЛЗАЯА- Баг хөгжүүлэлт, төслийн удирдлага
3 жил, 5 сар өмнө

“Үндэстэн баг” ХХК-ийн төслийн менежер, сургагч багш.

МУИС-ийг Бизнесийн менежмент, Хүний нөөцийн менежер мэргэжлээр дүүргэсэн. 2014 оноос Бүтээлч монгол нэгдлийн эвент үйл ажиллагаа төсөл хөтөлбөрүүдэд төсөл хөгжүүлэгч, төслийн менежерээр ажиллаж байна. 2016 оноос Teamwork&Teamplay болон TEAM олон улсын сургалтын сургагч багш, Алтан Дээд ГэрИЭ үндэсний онлын Дэмч багш зэрэгтэй. Төслийн менежментийн чиглэлд мэргэшин ажиллаж байна.

Англи, франц хэлтэй.