Олзхүүгийн ОТГОНБААТАР- Хэл соёл, тууль, жангар судлаач
5 жил, 1 сар өмнө

Гөрөөчин овогт Олзхүүгийн ОТГОНБААТАР

МУБИС- НХУС, Утга зохиолын тэнхимийн Утга зохиол- түүхийн багш, доктор, Жангар судлаач, “Монгол боловсрол утга соёлын чуулган” олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн Эрхлэгч

1986 оны 6 сарын 18- нд Хөвсгөл аймгийн Цагаан- уул суманд төрсөн. Утга зохиол- түүхийн багш. Аман зохиол тэр дундаа монгол тууль судлалын чиглэлээр 30 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, хятад, япон, монгол дахь олон улсын монгол судлалын эрдэм шинжилгээний хурлуудад удаа дараа илтгэл тавьж, хамтарсан болон ганц сэдэвт бүтээл хоёр ном бичиж хэвлүүлсэн. Мөн өөрийн санаачилгаар олон улсын түвшинд монгол боловсрол утга соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор БНХАУ-ийн ӨМӨЗО-ны Багшийн их сургуулийн монгол судлалын төвтэй хамтран “Монгол боловсрол утга соёлын чуулган” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг эрхлэн хэвлүүлдэг. 

БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

1994- 2004 онд Хөвсгөл аймгийн Бадраагийн нэрэмжит “Дэлгэр мөрөн цогцолбор” сургуулийг Бүрэн дунд боловсрол

2004- 2008 онд МУБИС-ийн МоСС-ийн(тухайн үеийн нэрээр) “Уран зохиол”-ын тэнхимийн “Уран зохиол- түүхийн багш”- ийн ангид элсэн орж, профессор Д.Оюунбадрах багшийн удирдлагаар “ Монголын зарим роман дахь Богд хааны дүр” хэмээх сэдвээр бакалаврын зэрэг;

2008- 2009 онд МУБИС-ийн Уран зохиолын магистрантурт элсэн орж хэл зохиолын хүрээлэнгийн ахмад судлаач /Sc.D/,профессор Ж.Цолоо багшаар удирдуулан “Бум Эрдэнэ туулийн оршил магтаалын харьцуулалт” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан;

2012- 2014 онд БНХАУ-ийн ӨМӨЗО-ны Өвөр монголын их сургуулийн докторантурт суралцсан;

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

2009 оноос МУБИС-ийн тухайн үеийн нэрээр Монгол судлалын сургуулийн (НХУС) “Уран зохиол”-ын тэнхмийн багш;

2016 оноос БНХАУ-ийн ӨМӨЗО-ны Багшийн их сургуулийн монгол судлалын төвтэй хамтран “Монгол боловсрол утга соёлын чуулган” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн эрхлэгч;

2017 оноос МУБИС. НХУС- ийн үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүлэгч, МУБИС-ийн ёс хорооны гишүүн;

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

 1. 1.  2009 он “Бум-Эрдэнэ туулийн зарим хувилбарын тухай”сэдэвт судалгааны өгүүлэл. “Монгол судлалын чуулган” сэтгүүлийн 2009 оны ¹6/41/
 2. 2. 2010 он “Монгол роман дахь наймдугаар Богд Жавзундамба хутагтын дүр ба түүхэн үнэн” сэдэвт  шүүмж өгүүлэл. “Монгол судлалын чуулган” сэтгүүлийн 2010 оны ¹8 /43/ дугаарт
 3. 3. 2010 он “Ёс мэдэхгүй хүнд ёр халдахгүй” хэмээхийг мөшгө, хорио цээрийн учрыг танихуй” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл. “Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл” - д/УБ. 2010.04.15-18.т/
 4. 4. 2011 он “Ховч шар бичигнээс дуут шуудан хүртэл” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл. “Монгол судлалын чуулган”сэтгүүлийн 2011 оны¹9 /44/ дугаарт
 5. 5.  2011 он “Монгол ардын баатарлаг туульс дах амин сүнс шилжих шидийн тухай” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл. “Монгол судлалын чуулган” УБ.,2011 он. Цувралын¹9 /44/ дугаарт.
 6. 6.  2011 он “Харьцуулсан аман зохиол” УБ., 2011 он. Нэг сэдэвт судалгааны бүтээл.  доктор (S.c) профессор С.Энхбаяр, доктор (S.c)профессор С.Хөвсгөл нартай хамтран бичиж нийтлүүлсэн.
 7. 7. 2014 он “Нүүдлийн болон суурьшмал соёл иргэншилтэй ард түмний сэтгэлгээний үнэт зүйлсийг туульсаас мөшгөх нь”  “Монгол судлалын чуулган”№20(55) УБ.2014
 8. 8. 2014 он Эх бичвэрүүд дэх төгсгөлийн үг нь төв азийн ард түмнүүдийн бичгийн соёл хэрхэн бүрэлдэн тогтдог тухай мэдээллийн нэг эх сурвалж мөн. “З.К. Касьяненко орч. “Монгол боловсрол утга соёлын чуулган” №01. УБ.2014
 9. 9. 2015 он “Монгол баатарлаг туульсын хувирамтгай шинж”. Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль. “Эрдэм шинжилгээний бичиг” №13 УБ.2015
 10. 10. 2015 он “Монгол баатарлаг туульсын аман хэвшил хэллэгийн тогтолцоот нэгж” “Монгол судлалын чуулган” УБ.2015 №18(53)
 11. 11. 2015 он “Монгол баатарлаг туульсын аман хэвшил хэллэгийн тогтолцоот нэгж” “Монгол судлалын чуулган” УБ.2015 №18(53)
 12. 12. 2016 он “Аман зохиолын тоглолт жүжиглэлтийн цөм ухагдахууны тухай шинжлэх нь” “Монгол судлалын чуулган” Дуан Жин. Хятад хэл орчуулга. “Монгол судлалын чуулган”№22(58) УБ.2016
 13. 13. 2016 он Монгол “Жангар” тууль дахь “Зандан” гэх үгийн дүрслэхүүний харьцаа. “Монгол боловсрол утга соёлын чуулган” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. №02 .02 2016
 14. 14. 2016 он Монгол баатарлаг туульс дахь бурхдын дүр мотив. “Жангар судлал” bibliotheca oiradic LXIV боть. УБ.2016
 15. 15. 2016 он Д.Таяа “Жангар” аман уламжлалын буурал доройтлын учир” хэмээх номыг хуучин монгол бичгээс кирилл  бичигт хөрвүүлэн хэвлүүлсэн. 2016 он.
 16. 16. 2017 он Монгол “Жангар”-ын бүлгүүд дэх Жангар баатрын тодотгол нэршилт цогцолборын хэлзүйн харьцуулсан  судлал. “Лавай” эрдэм шинжилгээний бичиг №15. 2017
 17. 17. 2017 он Монгол улс дахь “Жангар”-ын сурвалж судалгааны өгүүллийн тойм.  “Монгол боловсрол утга соёлын чуулган” №03. УБ.2017
 18. 18. 2017 он Монгол “Жангар”-ын бүлгүүд дэх Жангар баатрын шүлэг зүйн харьцуулсан судлал. БНХАУ. Өвөр монголын их сургууль. “Жангар судлал” хөх хот 2017.
 19. 19. 2017 он Монгол “Жангар”-ын бүлгүүд дэх Жангар баатрын тодотгол нэршилт цогцолборын хэлзүйн харьцуулсан  судлал. “Лавай” эрдэм шинжилгээний бичиг №15. 2017
 20. 20. 2017 он Монгол улс дахь “Жангар”-ын сурвалж судалгааны өгүүллийн тойм.  “Монгол боловсрол утга соёлын чуулган” №03. УБ.2017
 21. 21. 2018 он Монгол “Жангар” туулийн хэлний бус хэвшил. “Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль. “Эрдэм шинжилгээний бичиг” №6 УБ.2018
 22. 22. 2018 он Монгол “Жангар”-туулийн хэвшлийн тогтмол шинж.  “Монгол судлалын чуулган”№24(59) УБ.2018
 23. 23. 2018 он Монгол “Жангар” туулийн эхлэл болон төгсгөлийн шүлгийн систем. “Монгол боловсрол утга соёлын чуулган” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. №04 .04 2018
 24. 24. 2019 он Монгол “Жангар” туулийн сэдэвлэл зүй. “Монгол судлалын чуулган”№26(62) УБ.2019
 25. 25. 2019 он Монгол “Жангар” тууль дахь эрийн гурван наадам” “Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль. “Эрдэм шинжилгээний бичиг” №9 УБ.2019
 26. 26. 2019 он “Жангар”-ын тууль дахь адал дөрвөн зүсэм малын бэлгэдэл, соёлын утга” Монгол боловсрол утга соёлын чуулган эрдэм шинжилгээний бичиг. №5.(5) УБ.2019.
 27. 27. 2019 он “Жангар тууль дахь луу, чоно, бугын мотив, соёлын утга”  “Монгол судлалын чуулган”№28 (63) УБ.2019
 28. 2019 он. Правильная сслыка на Ваш статью: Олзхуу. О.Роль зачина и концовки в комдозицтй монгольского героического эпоса. <<Джангар>> Филология:научные исследования 2019. №6. С 200-206в DOl:107256/2454-0749.2019.6.31582.URL6 http://e-notabene.ru/pfn/artic...
 29. 2020 он Монгол “Жангар” туулийн дайн тулааны мотив” Mongolica Петербург.  №58
 30. 2020 он  敖特根巴特尔. 论《江格尔》史诗的语法,中外交流,2019年26卷第40期,31-32.ISSN1005-2623