Өлзийбаатарын МӨНХБААТАР- Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер, “Грийн Солар Энержи” ХХК
4 жил, 11 сар өмнө

Дорноговь аймагт төрж өссөн.

БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2002-2007 он: Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер, Эрчим Хүчний Инженерийн сургууль, ШУТИС.

2006-2008 он:     Сэргээгдэх эрчим хүчний магистр, Эрчим Хүчний Инженерийн сургууль, ШУТИС.

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

2010 он:                   “Салхин паркын нөөцийн үнэлгээ, ТЭЗҮ боловсруулах чадавхийг дээшлүүлэх нь” инженерийн сургалт, Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн Сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглалтыг дэмжих төсөл

2012 он:                      “Хэрэглээний халуун ус, халаалтын бага болон дунд оврын нарны дулааны системийн төлөвлөлт, угсралт, ашиглалт болон засвар үйлчилгээ” инженерийн сургалт. Германы нарны нийгэмлэг, Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн Хотын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр.

2013, 2014 он:            “Wind and Solar Energy Application Technology Based on the Climatic Change” олон улсын сургалт. ӨМӨЗО Хөх хот, БНХАУ-ын шинжлэх ухаан, технологийн яам, Өвөр Монголын байгалийн эрчим хүчний институт.

2014 он:                      “Гэрэлтүүлэг, хөдөлгүүр ба хүчний удирдлагын хэлхээний угсралт, нам хүчдлийн хамгаалалт” сургалт, Цахилгаанчны 3-р зэрэг, Улаанбаатар хот, Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Сургалт үйлдвэрлэлийн цогцолбор

2015 он:                      “Хий аюулгүй байдлын менежмент” олон улсын сургалт, Улаанбаатар хот, Korea Gas Safety Corporation, Эрчим хүчний яам

2017 он:                      “Сэргээгдэх эрчим хүчний мэргэшсэн инженер” зэрэг, Улаанбаатар хот, Эрчим хүчний яам, ШУТИС-Эрчим хүчний сургууль

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

2006-2011 он:             ШУТИС-ийн Эрчим хүчний инженерийн сургуулийн Төслийн эрдэм шинжилгээний ажилтан

2012 он                       “Солар Хаус” ХХК-ий инженер

2017 он                       “Монгол түлш” ХХК-ий инженер

2013 оноос                 “Green Solar Energy” ХХК-ний захирал

Эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэл:

 • v Сэргээгдэх эрчим хүчний суурь судалгаа
 • v Сэргээгдэх эрчим хүчний хосолсон системийн судалгаа, төлөвлөлт, загварчлал
 • v Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга
 • v Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн дээшлүүлэх судалгаа
 • v Эдийн засгийн үр ашигтай сэргээгдэх эрчим хүчний бие даасан болон хосолсон системийг зохион байгуулах, зураг төсөл зохиох

Ур чадвар:

            Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсвэрүүдийг дулаан, цахилгаанд хувирган ашиглах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр туршилт, судалгаа, зөвлөх, мөн бага, дунд чадлын нар, салхи, газрын гүний дулааны эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн угсралт, суурилуулалт, үйлдвэрлэллийн шугам, тоног төхөөрөмж сайжруулах, автоматжуулах зэрэг ажлуудыг сүүлийн 14 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Улаанбаатар, Эрдэнэт, Чойр, Говь-Алтай, Төв, Хэнтий, Булган, Баянхонгор, Өмнөговь зэрэг аймагуудад хийгдсэн сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлийн гэрээт болон эрдэм шинжилгээний ажлуудын судалгаа, угсралт, суурилуулалт, туршилт, зүгшрүүлэлт, эрдэм шинжилгээний ажын тайлан зэргийг хийж гүйцэтгэсэн.

            Судалгааны ажлын хүрээнд “Нарны эрчим хүч” гарын авлага, гадаад болон дотоодод болсон эрдэм шинжилгээний бага хуралд 9 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл нийтлүүлж, ашигтай загварын гэрчилгээ, бүтээгдэхүүний загварын патент – 4, хувь хүн, албан байгууллага, төсөл хөтөлбөр, гэрээт эрдэм шинжилгээний ажлын угсралт, суурилалтын ажил – 40 гаруй, үүнээс сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр 35 ажил хийж гүйцэтгэсэн.

            Мөн хувь хүн болон албан байгууллагуудын бага, дунд оврын барилгын дулаан, цахилгаан хангамжын ажил, барилга угсралт, систем автоматжуулалт, сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн худалдаа, угсралт, суурилуулалт, ашиглалт, засвар үйлчилгээ зэргийг хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай болно.

ҮЙЛДВЭР ПРАКТИКТ НЭВТРҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ

2007 он:

“Уулын баяжуулалт “Эрдэнэт” үйлдвэрийн “ККД”, “СКДР”-ийн хэсгийн үйлдвэрлэллийн тоосжилтийг бууруулах төсөл”, Угсралт, туршилт, зүгшрүүлт, ажлын тайлан, Эрдэнэт

2007 он:

“Сэргээгдэх эрчим хүчээр ажиллах бага оврын хөргүүрийн угсрах технологи”, Улаанбаатар, Угсралт, туршилт, ажлын тайлан

2008 он

“ДЦС-3 ТӨХК-ийн уурын шугамын дулааны алдагдлыг бууруулах төсөл”, Улаанбаатар, Уурын шугамын дулаалгын судалгаа, уурын шугамын ажлын зураг, ажлын тайлан

2009 он:

“Разработка методики определения /измерения/ параметров входного контролякачеств электрических и механических оборудования и средств измерения”, судалгаа, эрдэмшинжилгээний ажлын тайлан, Эрдэнэт

2010 он

 “Pre-Feasibility Study for Two 50MW Wind Farms in Choir and Taishir” Final report, Project Promotion of Renewable Energy Utilization, Expert of Wind energy, Taishir soum, Govi-Altai and Choir soum, Govi-Sumber

2010 он:

“Уулын баяжуулалт “Эрдэнэт” үйлдвэрийн “КСМД”, “СМДР”-ийн хэсгийн үйлдвэрлэллийн тоосжилтийг бууруулах төсөл”, Эрдэнэт, угсралт, туршилт, зүгшрүүлт, ажлын тайлан

2010 он:

“МСЦ 3.2-4.5 бутлуурын цахилгаан хөдөлгүүрийн редукторыг тогтмол соронзон цахилгаан хөдөлгүүрээр солих туршилт, судалгаа”судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан, Эрдэнэт

2010 он

“Дулаан тоолуурын тооцоон дахь алдагдлыг бууруулах, тооцоот параметрийн үр дүнгийн судалгаа”, Дулааны тоолуурын судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан, Улаанбаатар

2011 он:

“Газрын гүний хөрс-ус төрлийн дулааны насос, нар хосолсон халаалтын систем” өрөмдлөгө, дулаан солилцуур угсралт, суурилуулалт, Гачуурт тосгон, Улаанбаатар

2011 он

“Төв аймгийн “Эрдэнэ” сумын төвийн төсвийн байгууллагуудын дулаан хангамжинд газрын гүний хөрс-ус төрлийн дулааны насос хэрэглэх боломжийн судалгаа”, Улаанбаатар

2012 он

“Бага оврын барилгын халаалтанд нарны эрчим хүчний тоног төхөөрөмж суурилуулах” судалгаа, угсралт, суурилуулалт, ажлын тайлан, Захиалагч: НЗДТГазар, Улаанбаатар

2012 он

“Хорооны нэгдсэн барилгын халаалт болон ахуйн хэрэглээний халуун ус бэлтгэх нарны эрчим хүчний тоног төхөөрөмж суурилуулах”, судалгаа, угсралт, суурилуулалт, ажлын тайлан, Захиалагч: НЗДТГазар, Улаанбаатар

2013 он

“Говийн Гурван Тэмээт” жуулчны баазын амралтын гэрүүдийн гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн системийг нарны эрчим хүчээр шийдэх”, судалгаа, материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Өмнөговь аймаг, Булган сум

2013 он

“ШУТИС Эрчим хүчний инженерийн сургуулийн Хэнтий аймгийн Цэнхэр мандал суманд байрлах сургалтын полигонд нарны халаалтын систем болон 10кВт-ын салхин цахилгаан үүсгүүр суурилуулах” судалгаа, материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Хэнтий аймаг, Цэнхэр мандал сум, Нугаар баг

2013 он

“Төв аймгийн Баянчандмань сумын Ходоодны аманд байрлах хувийн сууцанд нарны халаалтын систем суурилуулах”, тооцоо судалгаа, угсралт, суурилуулалт, Төв аймаг, Баянчандмань сум

2014 он

“Горхи, Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газарт байрлах Бүүвэйт жуулчны баазын халууны газарт нарны халуун систем суурилуулах”, материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Тэрэлж

2014 он

“Баянбулаг зусланд байрлах иргэн н.Хорлоогын хувийн сууцанд нарны цахилгаан үүсгүүр суурилуулах”, угсралт, суурилуулалт, Улаанбаатар, Баянбулан зуслан

2015он

“Хонхор тосгонд байрлах хүлэмжийн аж ахуйд нарны халуун ус, халаалтын систем суурилуулах”, материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Улаанбаатар, Хонхор тосгон

2015 он

“Уулын баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэрийн засвар угсралтын цехэд Нарны халуун усны системийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсралт, суурилуулалтын ажил”, материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулат, Эрдэнэт хот

2015 он

“Иргэн М.Гарьдын бага оврын барилгад Нарны халаалтын системийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсралт, суурилуулалтын ажил” материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулат, Улаанбаатар хот

2016 он

“Иргэн М.Гарьдын бага оврын барилгад Нарны халуун ус ба нарны цахилгаан хангамжын системийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсралт, суурилуулалтын ажил” материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулат, Улаанбаатар хот

2016 он

“Green building center судалгааны төвд 3кВт чадалтай төвийн эрчим хүчний зэрэгцээ ажиллах нарны цахилгаан систем болон 3кВт чадалтай UPS-ийн угсралт, суурилуулалтын ажил”, материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулат, Улаанбаатар хот

2016 он

“Төв аймгийн Баянчандмань сумын Ходоодны аманд байрлах иргэн  Д.Ганбатын хувийн сууцанд UPS суурилуулах ажил”, Тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Төв аймаг, Баянчандмань сум

2017 он

“Хөрсний болон агаарын эх үүсвэртэй дулаан насосны бодит үр ашгийг тодорхойлох судалгаа”, Судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан, Хүүшийн ам амины орон сууц, Энхжин хотхон, Улаанбаатар хот

2017 он

“Ачит Ихт ХХК-ний лаборатори болон цайны газрын байранд нарны эрчим хүч, газрын гүний дулааны насос хослосон халаалтын системийн угсралт, суурилуулалтын ажил” өрөмдлөгө, дулаан солилцуур угсралт, суурилуулат, “Ачит ихт” ХХК, Эрдэнэт хот

2017он

“ХААИС-ийн сэргээгдэх эрчим хүчний лабораторит нарны эрчим хүчний халаалтын туршилтийн стендийн угсралт, суурилуулалтын ажил”, материал, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, ХААИС, Улаанбаатар хот

2018 он

“Нарны эрчим хүчний 3кВт чадалтай төвийн эрчим хүчний шугамтай зэрэгцээ ажиллах үүсгүүрийн угсралт, суурилуулалтын ажил”, Угсралт, суурилуулалт, Баянгол дүүрэг, Хайрын үйлс сүм, Улаанбаатар хот

2018 он

“Загварын зориулалттай бага оврын барилгад Газрын гүний хөрсний эх үүсвэртэй дулааны насос бүхий халаалтын системийн угсралт, суурилуулалтын ажил”, гүний дулаан солилцуур болон дулааны насосны узелийн угсралт суурилуулалт, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот

2018 он

“Үйлдвэрлэлийн зориулалтай байранд нарны халаалтын системийн угсралт, суурилуулалтын ажил”, Угсралт, суурилуулалт, СХДүүрэг Баруун туруун, Улаанбаатар хот

2018 он

“Судалгааны зориулалттай нарны вакуум коллектор болон агаарын эх үүсвэртэй дулааны насос хослосон халаалтын системийн угсралт, суурилуулалтын ажил”, Угсралт, суурилуулалт, Цонжин болдог, Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот

2018 он

“Улаанбаатар хотод газрын гүний дулааныг оновчтой ашиглах урьдчилсан судалгаа боловсруулах”, Судалгаа, судалгааны ажлын тайлан, Улаанбаатар хот

2018 он

“Талын буудал” ХХК-ний зочид буудлын зуны ажиллагаатай нарны халуун усны системийн угсралт, суурилуулалтын ажил” Нарны халуун усны системийн тоног төхөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулат, Ховд хот

2018 он

“Иргэн н.Баатарын амины орон сууцны нарны халаалтын системийн угсралт, суурилуулалтын ажил”, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулат, Чингэлтэй дүүрэг, Яргайт зуслан, Улаанбаатар хот

2018 он

“Өвөрхангай аймгийн төвд байрлалтай халуун усны газарт нарны халаалт, халуун усны системийн угсралт, суурилуулалтын ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Дарь эхийн сүм, Өвөрхангай аймаг

2018 он

“Иргэн Ц.Мөнхтуяагын амины орон сууцанд агаарын эх үүсвэртэй дулааны насос бүхий халаалтын системийн угсралт, суурилуулалтын ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Сонгино хайрхан дүүрэг, Ханийн материал, Улаанбаатар хот

2019 он

“Нарны цахилгаан станцын тоног төхөөрөмжүүдийн эвдрэлийн шалтгааныг тоон мэдээлэлд тулгуурлан тодорхойлох экспертийн дүгнэлт гаргах ажил”, Дата боловсруулах, тооцоо хийх, дүгнэлт гаргах, Улаанбаатар хот

2019 он

“БОАЖЯамны харьяа “Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээний төв”-ийн 10кВт чадалтай төвийн цахилгаан эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ ажиллах нарны цахилгаан хангамжийн ситсемийн угсралт, суурилуулалт” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Арцатынн задгай, Хан-уул дүүрэг, Улаанбаатар хот

2019 он

“Өвөрхангай аймгийн төвд байрлалтай Сүмийн барилгад нарны халаалтын системийн угсралт, суурилуулалтын ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Дарь эхийн сүм, Өвөрхангай аймаг

2019 он

“Өвөрхангай аймгийн Богд суманд байрлах цаг уурын төвийн барилгад нарны халаалтын системийн угсралт, суурилуулалтын ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Богд сум, Өвөрхангай аймаг

2019 он

“Нийслэлийн СХД-ийн 22-р хорооны 122 дугаар сургуулийн халаалтын системд газрын гүний дулааны насос суурилуулах ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Улаанбаатар хот

2019 он

“Их тамир сумын Цацын эрэгт байрлах судалгааны төвийн нарны цахилгаан болон халуун усны системийн угсралт, суурилуулалтын ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Их тамир сум, Архангай аймаг

2019 он

“Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Тогоо уулын сайт, Цогт-цэций сумын Таван өндөр, Цэций уул сайтууд дээрх нарны цахилгаан эх үүсгүүрийн суурилуулалт” угсралт, суурилуулалт, Өмнөговь аймаг Ханбогд, Цогт-цэций сум

2019 он

“Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын Поошиг сайт дээрх нарны цахилгаан эх үүсгүүрийн суурилуулалт” угсралт, суурилуулалт, Өмнөговь аймаг Гурван тэс сум

2019 он

“Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын Дарцаг уулын сайт дээрх нарны цахилгаан эх үүсгүүрийн суурилуулалтын ажил” угсралт, суурилуулалт, Эрдэнэцогт сум, Баянхонгор аймаг

2020 он

“Хан-Уул дүүрэг 8-р хороонд байрлах Техникийн төв байр 2 байрны дээвэрт 18,6кВт чадалтай төвийн цахилгаан эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ ажиллах нарны цахилгаан хангамжын системийг угсарч суурилуулах ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот

2020 он

“Дорноговь аймгийн Эрдэнэ суманд байрлах “Шамбала 2056” төслийн усалгааны худагт 3кВт чадалтай бие даасан нарны цахилгаан хангамжын систем угсарч суурилуулах ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Эрдэнэ сум, Дорноговь аймаг

2020 он

“Төв аймгийн нутаг байрлах бага оврын барилгат 4,5кВт чадалтай бие даасан нарны цахилгаан хангамжын систем угсарч суурилуулах ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Төв аймаг

2020 он

“Чингэлтэй 1-р хороонд байрлах Техникийн төв байр 1 байрны гадна талбайд 6,8кВт чадалтай төвийн цахилгаан эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ ажиллах нарны цахилгаан хангамжын системийг угсарч суурилуулах ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот

2020 он

“Brown hill хотхонд байрлах амины орон сууцанд төвийн цахилгаан эрчим хүчний шугамтай зэрэгцээ болон бие даасан байдлаар ажиллах 14,4кВт чадалтай нарны цахилгаан хангамжын систем, 11кВт чадалтай нарны халаалтын систем, 17,5кВт чадалтай агаар эх үүсвэртэй дулааны насос бүхий халаалтын системийг угсарч суурилуулах ажил” тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт, угсралт, суурилуулалт, Сонгино хайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот

Хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:

 1. 1. “Feasibility study on Evacuated vacuum tube solar water heater usage for Heating and Domestic hot water in decentralized users”, Элиста 2009.10.09, Современное состояние, проблемы и перспективы использования возобновлямых источников энерги, Научно-практического семинар, 202-207с
 2. 2. “Experimental results of solar drying for dairy products and medical herbs in Mongolia”, Элиста 2009.10.09, Современное состояние, проблемы и перспективы использования возобновлямых источников энерги, Научно-практического семинар, 207-213с
 3. 3. “Амины орон сууц болон хот суурин газрын дулаан хангамжид дулааны насос ашиглах боломжийн судалгаа”, Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл, 200-207 хуудас, Улаанбаатар 2009 он
 4. 4. “Бага оврын “Асгат” хөргүүрийн туршилт, судалгаа”, “Эрчим & ingineering” сэтгүүл, 32-37 хуудас, Улаанбаатар 2009 он
 5. 5. “Бэрхийн далд уурхайн босоо амнуудын нам потенциалын дулаантай усны эх үүсвэрийн нөөц, параметрүүдийг тодорхойлох судалгаа”, ”Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл 2010 он
 6. 6. “Training bases of Power Engineering School of MUST on renewable energy and some results of research activity”, Ulaanbaatar, 16-21st August 2010, International seminar on “Energy efficiency improvement of consumers” Mongolia & Austria
 7. 7.  “Potential in using solar energy for reducing air pollution in city and settled towns” Ulaanbaatar, 21st November 2013, “Solar power plant technology and opportunities workshop”
 8. 8. “Нарны халаалтын оновчтой ашиглах боломж, судалгааны үр дүн”, Барилга.мн сэтгүүл, Дугаар №91, Хуудас 66-69, Улаанбаатар хот 2017 он
 9. 9.  “Нарны халаалтын системийн ашиглалт ба судалгааны үр дүн”, ХАА-ийн инженерийн шинжлэх ухаан, технологи ЭШХурал, хуудас 51-60, Улаанбаатар хот 2018 он 12 сар

Ном, сурах бичиг

 1. 1. Ө.Мөнхбаатар, Ч.Мангалжалав, Г.Одонтунгалаг

“Шингэн ба хийн динамикийн бодлогын хураамж, лабораторийн ажлын гарын авлага” - Улаанбаатар 2008 он 7.4 х.х

 1. 2. Ө.Мөнхбаатар.

“Нарны эрчим хүч” - Улаанбаатар 2010 он 2.75 х.х

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

 1. 1. Ө.Мөнхбаатар, П.Энхдаваа

“Усны урсгалын энергиэр ус татах төхөөрөмж” НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр ДДБОСангийн Жижиг Төслийн хөтөлбөр, Шинэ бүтээл, ашигтай загварын уралдаан, III байрын шагнал, 2010 он

 1. 2. Ө.Мөнхбаатар, Х.Энхжаргал, Ч.Даваасамбуу, Д.Түвшинбаатар, З.Баттогтох

Туузан дамжуулга угаах төхөөрөмж - Ашигтай загвар, №2510, 2010 он

 1. 3. Ө.Мөнхбаатар, Х.Энхжаргал, Ч.Даваасамбуу, Д.Түвшинбаатар, З.Баттогтох

Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй мананцар үүсгэх төхөөрөмжийн автомат удирдлага -Ашигтай загвар, №2511, 2010 он

 1. 4. Ө.Мөнхбаатар

Халуун ус, ариун цэврийн өрөөтэй зөөврийн ба суурин байгууламж /7 хувилбар/ - Бүтээгдэхүүний загварын патент, №30-0003035, 2019.06.25

Хамтран ажиллах https://www.facebook.com/GSEMongolia