МӨНХ НОГООН АМЬДРАЛ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЦУВРАЛ ХИЧЭЭЛ
4 жил өмнө

Энэхүү радио цувралыг "Мөнх ногоон амьдрал" ТББ-ын тэргүүн, экологийн зүтгэлтэн Хажидсүрэнгийн Алтанцацралт бэлтгэн хүргэж байна.