Монголын Электрон Төхөөрөмж Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо /MPCA/
2 жил, 9 сар өмнө

Монголын Электрон Төхөөрөмж Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо /MPCA/

Өндөр технологийг хөгжүүлнэ


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол улсын электроникийн үйлдвэрлэлд шилдэг технологи нэвтрүүлж, үндэсний “HI-TECH” үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах, зэс болон бусад түүхий эдийг ашиглан электроникийн үндсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортлох

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Монголын электроникийн компаниудын нэгдлийг бий болгох;
 • Дотоодын үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмж, технологийг судлан, гишүүдэд ажил олж өгөх;
 • Гадаадын ижил төстэй холбоодтой хамтран ажиллах, технологи, тоног төхөөрөмж, ноу хауг нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг бий болгох;
 • Hi-Tech технологи, үйлдвэрлэлийн парк байгуулах;
 • Инноваци хөгжлийн төв байгуулах;
 • Стартапуудад хөрөнгө оруулалт олж өгөх;

ОДООГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

 • Монголын электроникийн компаниуд тус тусдаа ажилладаг,
 • Ямар бүтээгдэхүүн хаана үйлдвэрлэж байгаа нь тодорхой бус, нэгдсэн зохион байгуулалт байхгүй,
 • Тэдний эрх ашгийг хамгаалдаг байгууллага байхгүй,
 • Төрийн дэмжлэг байхгүй,
 • Гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулалт байхгүй,

ПАРК БАЙГУУЛАХ ШААРЛАГА

 • Электроникийн үйлдвэрлэгч нар нэгдэх,
 • Бүх бүтээгдэхүүн, түүхий эд нэг дор цугларснаар бүтээмж дээшлэх,
 • Паркын хуулийн дагуу орлогын болон бусад албан татваруудаас чөлөөлөгдөх,
 • Импортын болон экспортын татвараас чөлөөлөх,
 • Хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдэх /Хөрөнгө оруулалтын компани, Банк, даатгал/,
 • ОХУ, Европын орнуудад электрон төхөөрөмж экспортлох боломж нээгдэх,
 • Япон, БНСУ, БНХАУ, Тайвань, Хонконг зэрэг орнуудын электрон төхөөрөмж үйлдвэрлэгчдийн холбоод, технологийн паркуудтай хамтран ажиллах, технлоги, ноухау, тоног төхөөрөмж солилцох боломжтой болно.

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛБЭР

 • Паркын менежментийн компаниас татвар авах;
 • Гишүүдэд ажил, үйлчилгээ олж өгч зуучилсны төлбөр;
 • Гадаадын ижил төстэй холбоодын тусламж, дэмжлэг;
 • Технологи, шинэ бүтээл бий болгосноос орох орлого;

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ

HI TECH PARK ТӨСӨЛ

Монголын электрон төхөөрөмж үйлдвэрлэгчдийн холбоо MPCA