Самбуугийн ЭНХБУЛАГ- Хөгжим судлаач, багш
6 жил өмнө

Хөгжим судлаач, шүүмжлэгч, багш;

Монгол Улсын Консерватори, Хөгжмийн Ухаан Дуулаачийн Сургууль, Хөгжмийн Ухааны Тэнхимийн хөгжмийн түүх, гармони, сонсголын багш, ДБЭТеатрын урын сангийн эрхлэгч. Урлаг, хөгжмийн боловсролын салбарт 42 жилдээ ажиллаж байна.

  БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

  1975-1982 он Хөгжим Бүжгийн Дунд Сургууль

  1984-1989 он ОХУ-ын Екатеринбург хотын М.П.Мусоргскийн нэрэмжит консерватори, хөгжим судлаач

  1998-1999 он  СУИСургуулийн ахисан түвшний сургалт /магистр/

  2013 оноос  МУИСургуулийн докторантур 

  АЖЛЫН ТУРШЛАГА

  1989 оноос УБДС-д хөгжмийн онол, сонсголын багш

  1990 оноос СУИС-д хөгжмийн онол, сонсголын багш

  1998 оноос ХБК- багш

  2010- 2015 онд ХБКоллежийн уран сайхны удирдагч

  2015- 2016 онд ДБЭТетарын уран сайхны удирдагч

  2018 оноос Монгол Улсын Консерваторийн багш

     

  СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛ, ИЛТГЭЛ

  • “Монголын хөгжмийн түүх: XX зуун” сурах бичиг хэвлүүлсэн.
  • МУК-ийн болон бусад ЭШХурлуудыг зохион байгуулж мөн хурлууд дээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлж байсан.
  • Олон нийтийн хэвлэлд 80 гаруй нийтлэл, шүүмж хэвлүүлсэн
  • 2009 онд Хөгжим судлаачдын чуулганыг зохион байгуулж хуралдуулсан
  • “Хөгжмийн индэр” хөгжмийн урлагийн сэтгүүл эрхлэн хэвлүүлсэн
  • ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан үндэсний хөгжмийн тухай лекц зохион байгуулав (2000 гаруй сурагчид хамрагдав)

      

  ГАВЪЯА ШАГНАЛ

  2007 онд Монгол Улсын Боловсролын Тэргүүний Ажилтан

  2012 онд  Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний Ажилтан

  2019 онд Монгол Улсын Консерваторийн Шилдэг судлаач багш өргөмжлөл хүртсэн

   2020 онд  Хөдөлмөрийн хүндэт тэмдэг