Батсүхийн БАТ- ӨЛЗИЙ
8 жил, 11 сар өмнө

Бизнесийн сэтгэлзүйч

Монголын жижиг дунд дэлгүүрүүдийг дэмжих холбооны тэргүүн. Монголын жижиглэн худалдааны салбар тэр дундаа ая тухтай дэлгүүрийн стандартыг судлан боловсруулж, нэвтрүүлэхэд хувь нэмэр оруулан ажиллаж байна.

Хувь хүний хөгжилд чиглэсэн санхүүгийн боловсрол олгох цогц сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байна. 100 гаруй байгууллагад хүний нөөцийн болон бизнесийн сэтгэл зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан туршлагатай. 22,000 насанд хүрэгчдийг хамруулсан бие хүний төлөвшил болон зан үйлийн судалгаан дээр ажиллаж байсан.