Нацагдоржийн БАТЧУЛУУН- Бизнес менежментийн зөвлөх
5 жил, 6 сар өмнө

Төслийн удирдлагын зөвлөх, бизнес менежментийн зөвлөх багш, Баянтүмэн консалтинг компанийн захирал.

Эдийн засаг, бизнесийн удирдага. Япон Улсад Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр мастер дүүргэсэн.https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%82%D2%AF%D0%BC%D1%8D%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-111068187105986/