APU Festival | БАЙГУУЛЛАГА ХАМТ ОЛНЫ ӨДӨРЛӨГ
4 жил өмнө

APU компанийн хамт олон энэ жилээс эхлэн нийт групп компаниудаа нэг доор цуглуулан багийн тэмцээн, интертаймент хөтөлбөр, урлагийн уралдаан, бүтээлч хөтөлбөрүүдтэй APU Festival-ийг зохион байгуулж эхэлж байна. Уг үйл явдлын багуудын дундах Team Challenge буухиа тэмцээн, болон Mandala Art, Уран бичлэг, Оюуны тоглоомын өртөө, усны чалленж зэрэг хөтөлбөрийг бид удирдаж хамтран ажиллаа.

БУСАД ЭВЕНТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ: 
https://www.facebook.com/CreativeEventMongolia/