Үндэсний Соёл Амралтын Хүрээлэн [Багийн хөгжил ба бүтээмж сургалт | 2014 оны 3-р сар]
10 жил өмнө


Үндэсний Соёл Амралтын Хүрээлэнгийн хамт олонд Хувийн бүтээмж, Багийн тоглолт сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. Соёл амралт, чөлөөт цаг, аз жаргалын бизнесийг манлайлан хөгжүүлж байгаа эрч хүчтэй, ухаалаг залуусдаа амжилт хүсье. Та нар чадахгүй бол өөр хэн ч чадахгүй шүү.

2014.03.03- 04
ҮСАХ