ХҮҮХЭД- ЭЦЭГ ЭХИЙН ТУСГАЛ хүүхдээ зөв төлөвшүүлэн хөгжүүлэх аргачлал сургалт
3 жил өмнө

Хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг зүйл бол эцэг эхийн харилцаа, хандлага байдаг. Бид эцэг эхчүүдэд мэдээлэл технологийн шинэ үеийн хүүхдүүдийн зан байдал, сэтгэлзүйн онцлог, түүнтэй холбоотойгоор тэднийг хэрхэн яаж хүмүүжүүлэх арга барил олгох “Шинэ үеийн хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга ухаан”, “Хүүхэд эцэг эхийн тусгал” цуврал сургалтыг зохион байгуулж байна.

Тус суралтыг шинэ үеийн хүүхдийн хөгжил, төлөвшил судлаач, Сургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэл ТББ-ийн тэргүүн Ж.Хорлоо багш удирдан явуулдаг. Цэцэрлэг, албан байгууллага хамт олны захиалгаар зохион байгуулна.

Одоогоор энэхүү сургалтанд дараах цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд хамрагдаад байна. Үүнд:

-Баянгол дүүргийн 157-р цэцэрлэг

-УБТЗ-ын ХБХ-ийн харъяа 178, 179-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд:

-Чингэлтэй дүүргийн 39, 103-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

-Сүхбаатар дүүргийн 2, 42, 143-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

-Сонгинохайрхан дүүргийн 113-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

-Хан-Уул дүүргийн 72-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

-Орхон аймгийн 5-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

- Сүхбаатар аймгийн 8-р цэцэрлэгийн нийт 500 гаруй эцэг эхчүүд хамрагдаж, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга барилаас суралцлаа.

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТББ by YARU