Хаан банк захирлуудын сургалт
6 жил, 6 сар өмнө

Хаан банкны хамт олонд 

  1. Захирлуудын сургалт
  2. Сургагч багш нарт зориулсан оролцооны аргазүй олгох сургалт
  3. Мэдээллийн технологийн газарт Багийн сургалт зэрэг шатласан хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаа.

Сургалт өндөр үр дүнтэй болсон тул Хаан банкны сургагч багш нар нийт салбар нэгжүүддээ оролцооны аргазүйгээр сургалт зохион байгуулахаар боллоо.

Урт хугацаанд хамтран ажиллаж байгаа Хаан банкны хамт олонд баярлалаа.