Төрийн банк [Багийн хөгжлийн сургалт | 2014 оны 8 сар]
9 жил, 6 сар өмнө

ТӨРИЙН БАНКны Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн хамт олонд БАГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 1өдрийн сургалт хийлээ. Сургалтыг хамтран зохион байгуулсан Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс болон Хан- Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг" салбарын хамт олонд маш их баярлалаа. Сургалтын үр дүнг үйлчлүүлэгчид л дүгнэнэ дээ.


2014.08.1