Сэтгэгч Сант: Орчлонгийн үндсэн хуулийг би нээсэн
7 жил өмнө


Хүн төрөлхтний дээд соёл иргэншил, дээд технологийг сэтгэж Орчлонгийн үндсэн хуулийг нээсэн сэтгэгч Санттай хийсэн ярилцлага

Бусад цуврал ярилцлагыг үзэх