СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТББ-ИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4 жил, 2 сар өмнө


АГУУЛГА

1. ТАНИЛЦУУЛГА

2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

3. УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

4. ГИШҮҮД

5. ХИЙСЭН АЖЛУУД

6. САЙН ХҮҮХЭД ХӨТӨЛБӨР

7. ШИЛДЭГ БАГШ ХӨТӨЛБӨР

8. НОМ ГАРЫН АВЛАГА

9. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БОЛОМЖ

10. ХАМТРАГЧИД

11. ТАЛАРХАЛ

12. ХОЛБОО БАРИХ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТББ by CREATIVE MONGOLIA

АЛСЫН ХАРАА

Нийслэл орон нутгийн багш нарыг нэгтгэж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг, СӨБ-ын бодлого чиглэлийг хамтран тодорхойлохуйц байгууллага болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид өвөг дээдсийнхээ “Хүнээр хүн хийх” ухааныг өвлөж, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг зөв төлөвшүүлэхэд чиглэсэн цогц хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, ирээдүйд өөрийнхөө болон эх орныхоо эзэн нь байх ЗӨВ МОНГОЛ хүний суурийг тавина.

БИДНИЙ УРИА

Нэг зорилго - Нэгдмэл санаа

Багш сурган хүмүүжүүлэгч, эцэг эхчүүд нэгдмэл санаатай байж, харилцан биесээ ойлгон дэмжиж, хамтран ажиллах нь хүүхдийн төлөвшилд онцгой ач холбогдолтой.

1.ТАНИЛЦУУЛГА

Манай байгууллага нь сургуулийн өмнөх боловсролыг хүний амьдралын суурь хандлага бүрэлдэн тогтох хамгийн чухал боловсрол мөн гэдгийг олон нийтэд таниулж, СӨБ-ын байгууллагын тулгын гурван чулуу болох хүүхэд, багш, эцэг эхчүүдрүү чиглэсэн цогц сургалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, шинэчлэлийн давлагааг эрчимжүүлэх зорилгоор 2014 онд үүсгэн байгуулагдсан.

Монгол улс БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО-доо “Иргэний ардчилсан нийгмийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэсэн, эх оронч, бүтээлч, өрсөлдөх чадвар бүхий боловсролтой “Зөв Монгол” хүнийг төлөвшүүлэх олон талт нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэн, эрдэм шинжилгээний ажлын чанарыг сайжруулан, судалгаа инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулан хөгжүүлэхэд оршино” хэмээн тусгасан байдаг.

Түүнчлэн боловсролын чанарын шинэчлэлийн үзэл санаа нь “Хүн болох багаасаа, хүлэг болох унаганаасаа” буюу хүүхэд бүрт хичээл зааж сургах гэдэг ойлголтоос хүүхэд бүрийг өөрийн гэсэн сонирхолтой, хичээл хийх чадвартай, ном унших хүсэлтэй, амьдралын төлөө зүтгэдэг чармайлттай болгоход нь тусалдаг систем, эцэг эхчүүд, боловсролын байгууллага, багш сурган хүмүүжүүлэгчидтэй хамтран ажиллах үүрэг оролцоог хөгжүүлэхийг зорьж байна.

Бид мэдлэг чадвартай ганц хүнийг бус багийн ажиллагааг эрхэмлэдэг, боловсрол мэдлэгээс илүү хүний зан чанар, харилцаа хандлагаар нь үнэлдэг мэдээлэл технологийн хурдтай /үсрэнгүй/ хөгжил бүхий цоо шинэ нийгэмд амьдарч байгаа билээ. Энэ нийгэмд өрсөлдөх чадвартай, өөрийнхөө болон эх орныхоо эзэн нь байж чадах үнэт зүйлтэй, үнэ цэнэтэй иргэдийг бэлтгэх суурь нь гагцхүү хүүхэд насанд тавигддаг. Хүний төлөвшлийн 70-90% нь 5 хүртлэх насанд бүрэлдэн тогтдог гэж оросын алдарт сурган хүмүүжүүлэгч А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский нар үзэж байсан нь орчин үеийн эрдэмтдийн судалсан тархины хөгжлийн онолтой дүйцэж байгаа билээ. Учир нь хүний тархины хөгжлийн үйл явцын хамгийн чухал үе нь эхний таван жил бөгөөд тархины “барилгажилт” бүрэн явагдаж дуусдгийг эрдэмтэд баталсан.

Сургуулийн өмнөх нас буюу хүний амьдралын эхний 5-6 жил маш хурдан өнгөрдөг боловч энэ богино хугацаанд хүний сэтгэцэд асар их дэвшилттэй өөрчлөлт явагддаг. Хүүхэд хамгийн арчаагүй амьд амьтнаас ухамсарт бие хүнд хувилж, байгаль, нийгэм ба өөрийн сэтгэцийн хөгжлийн зүй тогтлыг ойлгож, хүрээлэн буй бодит байдлыг идэвхтэй өөрчлөн шинэчлэгч хүч болон төлөвшдөг. Тиймд бид сургуулийн өмнөх нас бол хүний амьдралын суурь хандлага бүрэлдэн тогтдог хамгийн хариуцлагатай, чухал үе гэдгийг олон түмэнд таниулж, тэр насанд нь анхаарал хандуулан, багш сурган хүмүүжүүлэгч, эцэг эхчүүдтэй хамтран ажиллаж, нэгдмэл санаагаар “Зөв монгол” хүүхдийн суурийг тавихад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Бидний хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа болон “Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийн ач холбогдлыг үнэлж, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд сурвалжлан, 2014-2015 оны хичээлийн жилд дараах нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэн олон нийтэд хүргэлээ. Үүнд: “Соён гэгээрүүлэгч” телевизийн “Соён гэгээрүүлэгч” таван цуврал лекц, “Бага хуралдай” нэвтрүүлэг, 25-р суваг телевизийн “Номын гэгээ” нэвтрүүлэг, Монгол телевизийн “Өнөө өглөө” нэвтрүүлэг, MNC телевизийн өдрийн хэмнэл хөтөлбөр, NTV телевизийн “Coffee break” нэвтрүүлэг, Үндэстэн телевизийн “Индиго хүүхдүүд” нэвтрүүлэг, PP channel телевизээр “Шинэ үеийн хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга ухаан” лекц, Сүхбаатар аймгийн SB телевизээр “Хүүхэд эцэг эхийн тусгал” лекц.

2.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

1. Судалгаа

А. Бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийг тодорхойлох, зан байдлыг илрүүлэх, гарын жижиг булчингийн хөгжлийг тодорхойлох гэх мэт.

Б. Эцэг эхчүүдийн хүүхэд хүмүүжүүлэх арга барил хандлагыг илрүүлэх

В. Цэцэрлэгийн багш нарт тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх

2. Лекц, сургалт

А. Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд чиглэсэн

Б. Эцэг эхчүүдэд хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга барил олгосон

В. Багшийн хөгжил, эерэг харилцаа, хандлага, сэтгэлгээрүү чиглэсэн.

3. Ном гарын авлага

А. Хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд чиглэсэн

Б. Эцэг эхийн боловсролд чиглэсэн

В.Багшийн хөгжилд чиглэсэн

4. Төсөл, хөтөлбөр

А. Хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжил, төлөвшилрүү хандсан

Б. Цэцэрлэгийн багшийн үнэ цэнэ, нийгмийн үнэлэмж, ур чадварт чиглэсэн

В. Эцэг эхийн боловсролыг дэмжсэн.

5. Төрийн бодлого боловсруулагч нарт санал хүсэлт дэвшүүлэх

Үйл ажиллагааны үр дүнд үндэслэн гаргасан шийдвэрээ зохих төрийн албаны хүмүүст өргөн барьж төрийн бодлого үйл ажиллагаанд тусгуулахаар санал хүсэлт дэвшүүлнэ.

3.УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Хар үхэрт Жамсранжавын ХОРЛОО

“СӨБШ” ТББ- ийн тэргүүн. СӨБ- ын салбарт 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. “4 настай хүүхдийн зан төлөв дэх хандлага” сэдвээр магистр зэрэг хамгаалсан.

“Шинэ үеийн хүүхдүүдийн зан байдал, хандлагыг илрүүлэх”, “Эцэг эхчүүдийн хүүхэд хүмүүжүүлэх арга барилыг илрүүлэх”, “Ахмад багш нарт тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх” зэрэг судалгааг цэцэрлэгийн багш, арга зүйчидтэй хамтран хийдэг.

Бага насны хүүхдийн гарын жижиг булчинг хөгжүүлж, зурж бичих дадал олгохоос гадна математикийн болон бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх “Цэгээр наадъя” дасгалын дэвтэр, “Сайн мууг ялгая”- хүүхдийг зөв хүн болгоход туслах 60 дадал цуврал ном, “Сайн хүүхэд” сургалтын хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж байна.

Халтар Ганбаатарын УУГАНЖАРГАЛ

Сүхбаатар дүүргийн 42- р цэцэрлэгт арга зүйч, “СӨБШ” ТББ- ын гүйцэтгэх захирал. СӨББ- д 6 дах жилдээ ажиллаж байна.

2010 онд Чингэлтэй дүүргийн 102- р цэцэрлэгийн “Байгууллагын бүтээлч багш”- аар шалгарч байсан.

2011 онд МУБИС- СӨБС- ийг “Бага насны хүүхдийн математикийн энгийн төсөөллийг сургах тоглоомын явцад хөгжүүлэх нь” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.

Олгонууд Санжаадоржийн ДАШМАА

Чингэлтэй дүүргийн 39- р цэцэрлэгт 36 жил багшилж байгаад 2010 оноос одоог хүртэл арга зүйчээр ажиллаж байна. БНХА- ны Алхам алхмаар хөтөлбөр, МХТ- ийн Зан төлөвшлийн хөтөлбөр, СӨБШ- ийн Сайн хүүхэд хөтөлбөрийг тус тус хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

“Зугаатай зургийн ном”, “Зугаатай зураасан зураг”, “Зугаатай тооны ном”, “Зугаатай буддаг ном”, “Зугаатай аялал”, “Зугаатай цагаан толгой” зэрэг ном гарын авлагыг эмхтгэн боловсруулсан.

2000, 2002, 2005, 2006, 2008 оны Дүүргийн тэргүүний багш, Боловсролын тэргүүний ажилтан, Алтан гадас одон, Ахмад багш нарын холбооны дээд шагнал Алтан өлзий одон, Ард түмний гавьяат цол тэмдэгтэй.

Боржигон Намжилын СЭРЖМЯДАГ

УБТЗ-н ХБХ-н харъяа 178-р цэцэрлэгийн эрхлэгч. СӨББ- д 24 дэх жилдээ ажиллаж байна. УБТЗ-ын ХБХ-ийн багш нарын дунд зохион байгуулагддаг “Ур чадвар” тэмцээнд 1997 онд хэл ярианы хичээлээр амжилттай сайн оролцож, 2001 онд биеийн тамирын хичээлээр IV байр, 2005 онд хөгжмийн хичээл дунд бүлэгт зохион байгуулж III байр, 2009 онд биеийн тамирын хичээлээр ахлах бүлэгт зааж II байр, 2011 онд дүрслэх урлагийн хичээл зааж II байр тус тус эзэлж өөрийн мэргэжлийн ур чадвартаа ахиц гарган ажиллаж байсан. Бага насны хүүхдийн хөгжилд зориулсан гарын авлага 6, зөвлөмж 5, сонсгол 1, илтгэл 3, үзүүлэн таниулах материал 2343 ширхэгийг хийж байсан.

Багшийн алдар, Боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдэгтэй.

Олхонууд Хубаагийн ЦЭЦЭГСҮРЭН

Сүхбаатар дүүргийн II цэцэрлэгийн эрхлэгч. СӨББ-д 24 дэх жилдээ ажиллаж байна.

“Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх боломжийг судалсан нь” сэдвээр магистр хамгаалсан. 2009 онд Удирдлагын академийг “Гэр бүлийн харилцаанд гарч буй өөрчлөлт хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлөх нь” сэдвээр дипломын ажил бичиж, “Боловсролын удирдлагын арга зүй, зохион байгуулалт, менежер” цолтойгоор төгссөн.

“Хөгжилтэй дүрсүүд”, “Хүүхдийг ардын аман зохиолоор сурган хүмүүжүүлэх нь”, “Бага насны хүүхдэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” зэрэг гарын авлага бэлтгэн гаргасан.

Багшийн алдар, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдэгтэй.

4.ГИШҮҮД

Манай байгууллага цаашид хамтран ажилладаг багш нараа Онцлох, Хүндэт, Дэмжигч гишүүний үнэмлэхтэй болгон албан ёсны хамтын ажиллагааг өрнүүлж, илүү өргөн хүрээнд, далайцтай үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байна.

Хүндэт гишүүд:

З.Ууганбаяр (Увс аймгийн 2-р цэцэрлэгийн эрхлэгч)

Л.Алтанзул (Орхон аймгийн 5-р цэцэрлэгийн эрхлэгч)

Г.Энх-Оюун (Сүхбаатар аймгийн 9-р цэцэрлэгийн эрхлэгч)

Н.Нарангэрэл (Сонгинохайрхан дүүргийн 113-р цэцэрлэгийн эрхлэгч)

Б.Оюунгэрэл (Чингэлтэй дүүргийн 39-р цэцэрлэгийн эрхлэгч)

Дэмжигч гишүүд:

Д.Ариунзаяа (Чингэлтэй дүүргийн 39-р цэцэрлэгийн багш)

Б.Буджав (Чингэлтэй дүүргийн 39-р цэцэрлэгийн багш)

Ц.Оюунчимэг (Баянгол дүүргийн 120-р цэцэрлэгийн багш)

Э.Золзаяа (Баянгол дүүргийн 120-р цэцэрлэгийн багш)

Д.Ганцэцэг (Баянгол дүүргийн 114-р цэцэрлэгийн багш)

С.Отгонцэцэг (Баянзүрх дүүргийн 129-р цэцэрлэгийн багш)

Г.Цэрэнсүрэн (Баянзүрх дүүргийн 191-р цэцэрлэгийн багш)

П.Ууганцэцэг (Сонгинохайрхан дүүргийн 113-р цэцэрлэгийн багш)

М.Өсөхбаяр (Сонгинохайрхан дүүргийн 104-р цэцэрлэгийн багш)

Д.Даваасүрэн (УБТЗ-ын ХБХ-ийн харъяа 178-р цэцэрлэгийн багш)

Х.Наранжаргал (УБТЗ-ын ХБХ-ийн харъяа 179-р цэцэрлэгийн багш)

Э.Шинэсоёл (Баянгол дүүргийн 85-р цэцэрлэгийн багш)

Б.Оюунчимэг (Баянгол дүүргийн 85-р цэцэрлэгийн багш)

5. ХИЙСЭН АЖЛУУД

2015/5-р сар Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-тай хамтран “Хүүхэд-Эцэг эхийн тусгал” сургалт

2015/4-р сар “Хүүхэд-Эцэг эхийн тусгал” сургалтын аян зохион байгуулж нийслэл хотын хэмжээнд 6 дүүргийн 12 цэцэрлэгийг хамруулсан.

2015/3-р сар Орхон аймгийн V цэцэрлэгийн эрхлэгч Л.Алтанзулын санаачилгаар “Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн.

2015/3-р сар Чингэлтэй дүүргийн 39-р цэцэрлэгийн арга зүйч С.Дашмаагийн санаачилгаар тус цэцэрлэгийн багш нартай хамтран “Сайн уу муу юу аль нь вэ?” жүжигчилсэн тоглолтыг хийж нийт хүүхдүүдэд толилуулсан

2015/2-р сар Сүхбаатар аймгийн II багийн зохион байгуулагч Д.Бадамын санаачилгаар тус багийн VIII цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдэд “Хүүхэд-эцэг эхийн тусгал” сургалтыг зохион байгуулсан.

2015/2-р сар Сүхбаатар аймгийн IX цэцэрлэгийн эрхлэгч Г.Энх-Оюуны санаачилгаар тус цэцэрлэгийн багш хамт олонд “Харилцааны чадвар” сургалт зохион байгуулсан.

2015/1-р сар “Хаад пикчерс” анимэшн студитэй хамтран “ЗӨВ ХҮҮХЭД” хүүхэлдэйнкиноны төслийн ажлыг эхлүүлсэн.

2014 онд “Сайн мууг ялгая” буюу хүүхдийг зөв хүн болоход туслах 60 дадал ном

2013 онд “Цэгээр наадъя” дасгал ажлын дэвтэр

2012 онд “Ахмад багш нарт тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх” судалгаа

2011 онд “Өнгөт хүүхдүүд” аянг зохион байгуулж, Монгол хүүхдийг анх удаа аура гэрлэн биеэр нь оношилж судалсан.

2010 онд Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн Г.Гүррагчаатай хамтарч тус дүүргийн харъяа 12 дунд сургуулийн 300 гаруй эцэг эхчүүдийг хамруулсан “Шинэ үеийн хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга ухаан” сургалтын аянг зохион байгуулсан.

6.САЙН ХҮҮХЭД ХӨТӨЛБӨР

Бид 2014 оноос шинэ үеийн хүүхдийг зөв төлөвшүүлэх “САЙН ХҮҮХЭД” хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулж байна.

А. Хүүхдэд чиглэсэн сургалт, хөгжүүлэх ажил

I.“Зөв дадлын мод”-өөрийн үнэлгээний хамтын бүтээл

II.“Сайн мууг ялгая”-зан байдал, харилцааны сургалт хөгжүүлэх ажил

III.“Цэгээр наадъя”-бүтээлч сэтгэлгээний хөгжүүлэх ажил

Б. Багшид чиглэсэн үзүүлэх ажил, зөвлөгөө, сургалт

I.“Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хүүхэдтэй харилцах арга зүйн үзүүлэх ажил

II.“Хүүхдийн зан чанар, дадал хэвшилд гарч буй ахисан түвшинг үнэлэх, эцэг эхчүүдэд тайлагнах арга зүйн зөвлөгөө.

III.“Харилцааны чадвар” сургалт.

В. Эцэг эхчүүдэд чиглэсэн “Хүүхэд-эцэг эхийн тусгал” сургалт

САЙН ХҮҮХЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Хүүхдэд багаас нь эерэг зан чанар, үзэл санааг төлөвшүүлж, зөв дадал хэвшил олгох зорилготой хүүхэд, багш, эцэг эхчүүдрүү чиглэсэн цогц хөтөлбөр.

А. Хүүхдэд чиглэсэн сургалт, хөгжүүлэх ажил

А.1. “Сайн мууг ялгая”- Зан байдал, харилцааны сургалт, хөгжүүлэх ажил

Хүүхэдтэй харилцан ярилцаж, аливаа асуудлыг олон талаас нь харах чадвартай болгон тэдний эрүүл мэнд, өсөлт хөгжилт, зан төлөвшилд нь хэрэгцээтэй мэдээллийг өгөх замаар өөрсдөөр нь зөв буруу үйлдэл, сайн муу зан чанарыг ялган салгуулж өдөр тутмын үйлдэлдээ мөрдвөл зохих дүрмийг өөрсдөөр нь гаргуулж дагаж мөрдүүлж хэвшүүлнэ. Энэхүү хөгжүүлэх ажил нь:

vУБТЗ-ын харъяа 178, 179-р цэцэрлэг

vЧингэлтэй дүүргийн 39-р цэцэрлэг

v Баянзүрх дүүргийн 129-р цэцэрлэг

vСүхбаатар дүүргийн 2, 42-р цэцэрлэг

vХан-Уул дүүргийн 72-р цэцэрлэг

vОрхон аймгийн V цэцэрлэг дээр тус тус хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд одоогоор 500 орчим хүүхдийг хамруулаад байна.

А.2 “Зөв дадлын мод” өөрийн үнэлгээний хамтын бүтээл

“Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хамгийн чухал хэрэглэгдэхүүн бол “Зөв дадлын мод”.

Хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдүүд маань өөрсдийн зан чанар, дадал хэвшлийг үнэлэх “Зөв дадлын мод” хамтын бүтээлийг бүтээлээ.

Хүүхдүүд “Сайн мууг ялгая” номын сайн хүүхдийн баримталдаг дүрмүүдээр ангийн дүрмээ гарган, өдөр тутамдаа мөрдөн хэвшил болгож эхлээд байна.

А.3 “Цэгээр наадъя”- хөгжүүлэх үйл ажиллагаа

Зорилго: Бага насны хүүхдийн гарын жижиг булчинг хөгжүүлж, зурж бичих дадал олгохын зэрэгцээ математик болон бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.

Агуулга: Цэг холбон өгөгдсөн дүрсийг үүсгэхээс гадна шинээр дүрс сэтгэн бүтээж, өнгө ялган будна.

Хэрэглэгдэхүүн: “Цэгээр наадъя” дасгал ажлын дэвтэр

Тус хөгжүүлэх үйл ажиллагаа нь:

vБаянгол дүүргийн 85, 114, 178-р цэцэрлэг

vЧингэлтэй дүүргийн 39, 103-р цэцэрлэг

vСүхбаатар дүүргийн 2, 42, 143-р цэцэрлэг,

vСонгинохайрхан дүүргийн 90, 104, 113-р цэцэрлэг

vХан-Уул дүүргийн 72-р цэцэрлэг

vОрхон аймгийн V цэцэрлэг

vУвс аймгийн II цэцэрлэг дээр тус тус хэрэгжиж эхлээд байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 900 гаруй хүүхэд хамрагдаад байна.

Бид цаашид нийслэл орон нутгийн 100-300 цэцэрлэгийн 5,000-15,000 хүүхдийг хамруулах төлөвлөгөөтэй байна.

Б. Багшийн хөгжилд зориулан зохион байгуулсан сургалтууд

Бид 2014 онд “Багшийн хөгжил-Имидж” ТББ-тай хамтран нийслэлийн СӨББ-ын эрхлэгч, арга зүйч, багш нарын нэгдсэн сургалтыг 84-р сургуулийн зааланд зохион байгууллаа. Тус сургалтаар бид мэдээлэл технологийн үсрэнгүй хөгжил бүхий шинэ үеийн хүүхдүүдийн онцлог болон тэдний хүмүүжил, төлөвшилрүү чиглэсэн, тэдэнд эерэг үзэл санаа, зөв хандлагыг бий болгох асуудал чухал байгааг онцоллоо.

2014 оны 10 дугаар сард Хан-Уул дүүргийн 72-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Эрдэнэ-Ундрахын санаачилгаар тус дүүргийн бүх цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт зориулсан сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалт шинэ үеийн хүүхдийн онцлог ба “Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, агуулга, ач холбогдол, үндэслэлрүү чиглэж байлаа.

Түүнчлэн бид 2014-2015 оны хичээлийн жилд Чингэлтэй дүүргийн 39, 103-р цэцэрлэг, Сүхбаатар дүүргийн 2, 42-р цэцэрлэг, Баянгол дүүргийн 85, 114, 157, 178, 179-р цэцэрлэг, Орхон аймгийн 5-р цэцэрлэг, Сүхбаатар аймгийн 9-р цэцэрлэгийн нийт 100 гаруй багшид сургалт хөтөлбөрөө хүргэлээ.

В. Эцэг эхийн хөгжилд зориулан зохион байгуулсан сургалтууд

Хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг зүйл бол эцэг эхийн харилцаа, хандлага байдаг. Бид эцэг эхчүүдэд мэдээлэл технологийн шинэ үеийн хүүхдүүдийн зан байдал, сэтгэлзүйн онцлог, түүнтэй холбоотойгоор тэднийг хэрхэн яаж хүмүүжүүлэх арга барил олгох “Шинэ үеийн хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга ухаан”, “Хүүхэд эцэг эхийн тусгал” цуврал сургалтыг зохион байгуулж байна. Манай сургалтанд дараах цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд хамрагдаад байна. Үүнд:

-Баянгол дүүргийн 157-р цэцэрлэг

-УБТЗ-ын ХБХ-ийн харъяа 178, 179-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд:

-Чингэлтэй дүүргийн 39, 103-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

-Сүхбаатар дүүргийн 2, 42, 143-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

-Сонгинохайрхан дүүргийн 113-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

-Хан-Уул дүүргийн 72-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

-Орхон аймгийн 5-р цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд

- Сүхбаатар аймгийн 8-р цэцэрлэгийн нийт 500 гаруй эцэг эхчүүд хамрагдаж, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга барилаас суралцлаа.

7. ОНЦЛОХ БАГШ ХӨТӨЛБӨР

Бид СӨББ-ын шилдэг багш нарыг шалгаруулж урамшуулах, хийж бүтээсэн зүйлийг нийтэд таниулан нийгмийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх, шинэ санаачилга, арга зүй, технологи ажиллагааг цуврал ном болгон хэвлүүлж олны хүртээл болгох, улмаар авьяаслаг, хүүхдийн төлөө гэсэн чин сэтгэлтэй залуу багш нарыг татах зорилготой “Онцлох багш” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр зорьж ажиллаж байна.

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд бид

I.30 жил ажилласан багшийг 3 жил ажилласан багштай уралдуулдаг хуучирсан аргыг халж, зөвхөн хичээлийн нэг жилийн хугацаанд багшийн санаачилсан шинэлэг ажил, хийж бүтээсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, технологи, арга зүй, аргачлал, гарын авлага, бүтээл, хүүхэд эцэг эх багш нарын хөгжилд зориулан зохион байгуулсан ажил зэрэг тухайн нэг жилийн амжилт бүтээлээр нь дүгнэн шилдэг багшийг шалгаруулах.

II.Шилдэг багш нараа нийслэл хотод урьж, таван одтой зочид буудалд 1-3 хоногийн турш амраан, биеийн алжаал тайлах бариа, мэргэжлийн үсчин, маникур, педикур, нүүр будалт хийлгэн амрааж, гоо зүйн зөвлөгөө өгүүлэх.

III. Түүнчлэн 1.000.000-2.000.000 төгрөгний мөнгөн урамшууллаар урамшуулах, эх орныхоо болон дэлхийн үзэсгэлэнт байгалаар аялуулах.

IV.Шалгарсан багш нарын арга зүй, аргачлал, хөгжүүлэх ажил, хэрэглэгдэхүүн, бүтээл зэргийг эмхтгэн “Шинэ технологи” цуврал ном бүтээн СӨБ-ын чиглэлээр сурч буй оюутан залуус, багш нартаа түгээх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байна.

8. НОМ ГАРЫН АВЛАГА

1. “Сайн мууг ялгая”

2. “Цэгээр наадъя”

3. “Зугаатай тооны ном”

4. “Сайн хүүхэд” сонсдог ном

1. “Сайн мууг ялгая” буюу хүүхдийг зөв хүн болоход туслах 60 дадал номын зорилго, ач холбогдол

Номын зорилго: Хүүхдэд багаас нь эерэг зан чанар, хандлага төлөвшүүлж, зөв дадал хэвшил олгоход оршино.

Номыг зохиох болсон үндэслэл: Хүүхэдтэй зөв харьцаагүй тэднийг сонсоогүй, ойлгож дэмжээгүй, анхаарал тавьж өсгөөгүйн улмаас тэдний зан байдлыг уур уцаартай, гөжүүд, бусдыг сонсдоггүй, гэр бүлийн гишүүдээ дийлж сурсан, түрэмгий, бусадтай нийлдэггүй, зожиг, уур уцаараар асуудлыг шийдэхийг оролддог зэрэг олон сөрөг хандлагаруу түлхэж байдаг тул эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэнэ.

Номын ач холбогдол: Хүний төлөвшлийн 70-90% нь бүрэлдэн тогтдог сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдтэй харилцан ярилцаж, аливаа асуудлыг олон талаас нь харах чадвартай болгож, тэдний эрүүл мэнд, өсөлт хөгжилт, зан төлөвшилд нь хэрэгцээтэй мэдээллийг өгөх замаар зөв буруу үйлдэл, сайн муу зан чанарыг ялган салгуулж, улмаар хүүхэд багачуудын өдөр тутмын үйлдэлдээ мөрдвөл зохих дүрмийг өөрсдөөр нь гаргуулж, дагаж мөрдүүлж хэвшүүлнэ.

2. “Цэгээр наадъя”- Бага насны хүүхдийн гарын жижиг булчинг хөгжүүлж, зурж бичих дадал олгохоос гадна математикийн болон бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх дадлага ажлын дэвтэр

Бага насны хүүхдийн хувьд “Визуал сэтгэлгээ” буюу орон зайг баримжаалах чадвар нь хараахан хөгжөөгүй байдаг учир аливаа дүрсийг хараад, хоосон цаасан дээр дуурайлгаж зурна гэдэг маш бэрх ажил байдаг. Түүнчлэн аливаа дүрсийг харан, баримжаалан зурж буй тохиолдолд адил дүрс үүсгэж чадаагүйгээс болж өөрийгөө голох, өөртөө үл итгэх, дахин бичих хүсэлгүй болох, хичээл хийх сонирхолгүй болох, бичих ажлаас зугтах зэрэг асуудлууд үүсдэг.

Тэгвэл эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэж өгөх зорилгоор, цэг холбох замаар өгөгдсөн дүрсийг үүсгэн, олон хувилбараар зурж, будах, бодож сэтгэх боломжтой сонирхолтой дасгалын дэвтрийг бүтээлээ.

Энэхүү дасгалын дэвтэр нь цэг холбож өгөгдсөн дүрсийг үүсгэхээс гадна аль нэг мөр болон баганад буй дүрсийг ижил өнгөөр будах, өндөр нам багана үүсгэн будах, хос хосоор нь адил өнгөөр будах, хүссэн өнгөөрөө будаад бодитоор тоолж холбогдох цифрийг тавих, 2, 3, 4-өөр нь ижил өнгөөр будан багцлах, тэгш хэмтэй дүрсний баруун талыг нь баруун гараараа, зүүн талыг нь зүүн гараар будаж хоёр тархины жигд хөгжлийг дэмжих, тухайн дүрсийг баруун эсвэл зүүн талруу нь эргүүлэхэд үүсэх дүрсийг бүтээх, баруун зүүн, дээр доорыг таниулан дүрсний аль нэг талыг будуулах, цифр бичүүлэх, машин зам, байшин гудамж талбай, хүнсний ногоо, мал амьтан зэрэг өмнөх дүрснээс огт өөр дүрс сэтгэж үүсгэх, зураг бүтээх, будах олон хувилбараар ашиглах боломжтой, бага насны хүүхдийн гарын жижиг булчинг хөгжүүлж, бичгийн дадал олгохоос гадна математекийн болон бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх ач холбогдолтой.

3.“Зугаатай тооны ном”- математик сэтгэлгээг хөгжүүлж, анхаарлын төвлөрөлтийг нэмэгдүүлэх дасгалын дэвтэр

Бага насны хүүхдийн хувьд хийсвэрээр тоолж чаддаг ч бодитоор тоолж чаддаггүй, цээжээрээ тоо мэддэг ч цифрээ таньдаггүй, анхаарлын төвлөрөлт сул, орон зайн баримжаа муу байдаг зэрэг бэрхшээлүүд тулгардаг. Тэгвэл эдгээр бэрхшээлийг шийдвэрлэж өгөх зорилгоор зугаатай тооны ном мэндэллээ.

Хүүхдүүд маань цифрээ харж бичиж нүдлэх, зугаатай зургуудаа харж бодитоор тоолон, нэмж хасан олон хувилбараар бодлого зохиох боломжтой. Түүнчлэн орон зайг баримжаалах, ажигч чанар, сэтгэх чадварыг хөгжүүлж улмаар анхаарлын төвлөрөлтийг нэмэгдүүлэн, сууж сурахад нь туслах олон янзын сонирхолтой дасгалууд орсон байгаа.

4. “Сайн хүүхэд” сонсдог ном

Бид 2014 оны III сараас 2015 оны VI сар хүртлэх хугацаанд МҮОНР- ийн “Залуус” өдрийн хөтөлбөртэй хамтарч “Та хүүхдээ хэн болгохыг хүсч байна вэ?” залуу эцэг эхчүүдэд хүүхэд хүмүүжүүлэх арга барил олгох цуврал хичээлийн 60 дугаарыг бэлтгэн хүргэсэн. Энэхүү нэвтрүүлгээ “Сайн хүүхэд” сонсдог ном болгон гаргалаа.

9. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БОЛОМЖ

Бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшилд чиглэсэн, сургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэлд хувь нэмрээ оруулах сонирхолтой, бидний үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллахыг хүссэн хувь хүн, оюутан залуус, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, компаниудтай

Хувь хүн

Хүүхдийнхээ цэцэрлэг болон гэр бүлдээ сургалт, зөвлөгөө авах

СӨББ, багш сурган хүмүүжүүлэгчид

“Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийг цэцэрлэгтээ хэрэгжүүлэх

“Онцлох багш” хөтөлбөрт хамрагдах

Ном, гарын авлагаас захиалах

Төрийн байгууллага

Төсөл хөтөлбөр, лекц сургалт, судалгаан дээр хамтарч ажиллах

Орон нутгийн удирдлага

Лекц, сургалт зохион байгуулах.

Төсөл, хөтөлбөрийг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх.

Бизнесийн болон Төрийн бус байгууллага

Хамт олондоо лекц сургалт авах

Төсөл хөтөлбөрийг дэмжиж, хамтарч ажиллах

бүх талаар нээлттэй, хамтран ажиллах доорх саналыг тавьж байна.

10. ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Чингэлтэй дүүргийн 39, 83, 103-р цэцэрлэг

Сонгинохайрхан дүүргийн 90, 104, 113-р цэцэрлэг

Сүхбаатар дүүргийн 2, 42, 150-р цэцэрлэг

Баянгол дүүргийн 85, 114, 120-р цэцэрлэг

Баянзүрх дүүргийн 129-р цэцэрлэг

Хан-Уул дүүргийн 72-р цэцэрлэг

УБТЗ-ын ХБХ-ийн харъяа 178, 179-р цэцэрлэг

Орхон аймгийн 5-р цэцэрлэг

Увс аймгийн 2-р цэцэрлэг

Сүхбаатар аймгийн 2, 8, 9-р цэцэрлэг

11. ТАЛАРХАЛ

“СӨБ-ын шинэчлэл” ТББ нь “Хаад пикчерс” анимэшн студитэй хамтран Монгол хүүхдүүдээ баясан үзэх хүүхэлдэйн кинотой, бахархан дуурайх үндэсний баатартай болгож, уран бүтээлээрээ дамжуулан хүүхдэд багаас нь эерэг үзэл санаа, хандлага, зөв дадал хэвшил олгох зорилгоор “ЗӨВ ХҮҮХЭД” хүүхэлдэйн киноны төслийн ажлыг эхлүүлээд байна.

Тус төслийг хамтран санаачилж, уран бүтээлийн багийг ахлан ажиллаж буй “Хаад пикчерс” анимэшн студийн захирал Н.Амаржаргал болон ЗӨВ МОНГОЛ хүүхдийн төлөө санаачлан хэрэгжүүлж буй манай төслийг сэтгэл зүрхнээсээ дэмжин, хандив өргөсөн Д.Болд (хань), Б.Баярсайхан (хадам ээж), М.Чимэдрагчаа (ээж), М.Туул (эгч), Ё.Оюунчимэг (эгч), Б.Бүжинлхам (найзын охин), У.Гарьд (найзын хүү) нарт чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе!

АРЫН НҮҮР

“Сайн хүүхэд” хөтөлбөрийн үр дүнг өндрөөр үнэлж, гуравхан настай дунд бүлгийн хүүхдүүд нь өөрсдөө хоолны ширээгээ засч, өөр хоорондоо зөв харилцдаг болсон талаар өгүүлж байлаа.

Баянзүрх дүүргийн 129-р цэцэрлэгийн багш С.Отгонцэцэг

“Цэгээр наадъя” хөгжүүлэх ажлыг үнэлж “Хүүхдүүд цэг холбож, янз бүрийн дүрс, олонлог үүсгэж, бүлэглэх, багцлах олон хувилбараар зурж, дүрсэлж, будах нь их таалагдлаа. Хүүхдүүд чөлөөтэй сэтгэж, хүссэн зүйлээ зурж бүтээн ихэд сонирхож байлаа.

Чингэлтэй дүүргийн 103-р цэцэрлэгийн багш н.Нямсүрэн

“Сайн мууг ялгая” буюу хүүхдийг зөв хүн болоход туслах 60 дадал номын уншигч Хорлоо багшийгаа гэртээ урьж, номоо эргүүлэн, эхнээс нь дуустал ярьж өгч, эцэг эхчүүд нь талархсан сэтгэгдлээ илэрхийлж байлаа.

Т.Тэмүүн (4настай)

ХОЛБОО БАРИХ

Утас: 9915-8825, 9122-4555

sub.shinechlel@gmail.com

horloo_j@yahoo.com

www.twitter.com/jhorloo

www.facebook.com/jhorloo

www.facebook.com/SUBSHNGO

www.creativemongolia.com