Петровис удирдлагуудын зуны сургалт
3 жил, 4 сар өмнө

Петровис компанитай

  1. Удирдах ажилтануудын зуны сургалт
  2. Сургагч багшийн сургалт
  3. Салбарын эрхлэгчдийн сургалт зэрэг шарласан байдлаар зохион байгуулж хамтран ажиллаа.