Нэг нүүр стратеги төлөвлөгөө
4 жил өмнө

Жилийн хугацаатай стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрхэн төлөвлөх вэ?

Г.Өлзийбуян