Нэг нүүр стратеги төлөвлөгөө
4 жил, 4 сар өмнө

Жилийн хугацаатай стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрхэн төлөвлөх вэ?

Г.Өлзийбуян