Монгол улсад үйлдвэрлэл хөгжүүлэх чиглэл боломж
4 жил, 4 сар өмнө

ТУЛГАРЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛ, АСУУДАЛ

1. Монгол Улсад үйлдвэрлэл хөгжүүлэх боломжтой, тэргүүлэх чиглэлүүдийг судалж тодорхойлох. Түүхийн эдийн нөөц болон хүний нөөцийн боломжоо судалж тодорхойлох, мөн зах зээлийн багтаамж, зах зээлийн боломж, тухайн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлж цаашид гадаад зах зээлрүү импорт хийх боломжийг тодорхойлох.

Эдгээр тэргүүлэх чиглэлээ үйлдвэрлэл хөгжүүлэгч болон судлаач, ирээдүйн үйлдвэрлэгчидэд мэдээллэн ойлгуулах, үйлдвэрлэл хөгжүүлэгчдийг чиглүүлж мэдээллээр хангах.

Мэдээлэлгүйн улмаас жижиг дунд үйлдвэрлэгчид зах зээлгүй, ирээдүйгүй, хөгжих боломжгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, эсвэл технологийн хоцрогдолтой тоног төхөөрөмж сонгох, дотоодын түүхий эдийн нөөцгүй үйлдвэрлэл эрхлэх зэргээс үүдээд үйдвэрүүд амжилтгүй болж дампуурч байна.

Үйлдвэрлэл давхцал, дотоод өрсөлдөөнийг багасгах. Жижиг зах зээл дээр олон жижиг дунд үйлдвэрлэл өрсөлдөхөөр хоорондоо гутлын үйлдвэрийг гэхэд Монголыг хангах хэмжээний 2-3 үйлдвэр байхад нэмээд зээл өгөөд байвал яах вэ. Өрсөлдүүлэх гэхээс илүүтэй.

2. R&D Tink TankСудалгаа хөгжүүлэлтийн , бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн төв байх. Эрдэмтэн судлаачид, маркетинг Монгол улсынхаа түүхий эдэд тулгуурлаж яма бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл хөгжүүлэх боломжтой вэ, тухайн бүтээгдэхүүнийг хөгжиж буй жишиг туршлага, олон улсын хэрэглээ, бүтээгдэхүүний зохиомж, дизайны чиг хандлагыг судалдаг.

Бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт, туршилт

Бусад орны түүхий эд ханхагч биш, түүхээ эдээ нэмүү өртөг шингээж, ажлын байр нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэгчид зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, хамтарч ажилладаг. Борлуулалтын тодорхой хувиасаасаа санхүүжүүлдэг.

Үйлдвэржилт- ба ажиллах хүч, хүний нөөцийн хамаарал

3. Үйлдвэрлэгчид борлуулалт, маркетинг, тээвэр ложитикийн үндэсний бүтэц хэрэгтэй байна. Үйлдвэрлэгч хэрхэн маркетинг хийх үү, яаж борлуулах уу, яаж түгээх үү гэсэн бэрхшээл тулгарч байна. Үйлдвэрлэгч бүр борлуулалтын машинтай болох, борлуулагчтай болох хүний нөөцийн болон хөрөнгө оруулалтын нөөц хязгаарлагдмал байна. Тиймээс үндэсний үйлдвэрлэлийг борлуулах, ложистик борлуулалтын дотоодын болон гадаад зах зээлд чиглэсэн нэгдсэн үйл ажиллагаа шаардлагатай. Энэ нь дотооддоо үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжээд зогсохгүй гадаад зах зээлд монгол бүтээгдэхүүнэ нэгдсэн бодлого, маркетингаар сурталчилах, монгол Улсаа гадаадад сурталчилах, англи хэл дээр агуулга бүтээх, бүтээгдэхүүний түүхий эд, 

Үндэсний үйлдвэрлэл дэмжиж зээл өгөхдөө бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетинг, борлуулалтыг нь давхар харгалзаж зээлжүүлэхгүй бол сохроор зээл өгөхтэй адил байна.ШИЙДЭЛ

Үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх чиглэлүүдээ суурь судалгаатайгаа тодорхойлох.

Суурь эдийн засаг буюу МАА, Газар тариаланд тулгуурласан үйлдвэрлэл түүхий эдийн нэгдсэн төлөвлөлт, тогтолцоог бий болгох. Суурь эдийн засаггүй бол бусад бүх зүйл 10 дахь асуудал болно.

Судалгаа ба бизнесийн байгууллагын хамтын ажиллагаа

Үйлдвэрлэл, түүхий эд, нөөцийн харилцан хамаарсан эко системээ бий болгох. Үйлдвэрлэлүүд хоорондын хамаарал. Жишээ нь Арьс ширний үйлдвэрлэл гэхэд, мал, малчин, арьс шир, малын эрүүл ахуй- мал эмнэлэг, бэлчээр, ус гэх салбаруудтай шууд хамааралтай байдагийг бүрэн бүтэн төлөвлөх хэрэгтэй.

Ж.Лувсандорж (Үндэстэн Баг)