"МОНГОЛ МЕНЕЖМЕНТ" УДИРДАГЧ, МЕНЕЖЕРҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ МАНЛАЙЛАЛЫН ХӨТӨЛБӨР
5 жил, 8 сар өмнө

Хүний нөөцийн судалгааны үндэсний хүрээлэнтэй хамтарсан, Удирдагч, менежерүүдэд монгол хүний үндэсний онцлог, сэтгэлгээний онцлог болон шинэ үеийн ажиллах хүчний (Generation V) онцлогт тохирсон удирдах арга барилыг нэвтрүүлж, удирдах эв зүйг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр.

Хөтөлбөр: 32акЦаг

МОНГОЛЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

ТҮНШЛЭН УДИРДАХ ЭВ ДҮЙ- МАНЛАЙЛАЛ

Сургалтын зорилго: Удирдах эвдүй, түншлэн удирдах чиглэлээр өндөр түвшинд мэргэшихийг хүсэгчдэд хамгийн орчин үеийн мэдлэг, ур чадвар олгох

Сургалтын онцлог:

 • Удирдах эвдүйг олгох үндсэн мэдлэг, ойлголтуудаас гадна орчин үеийн арга, техникүүдийг олгоход чиглэсэн цогц хөтөлбөрөөр хичээллэнэ.
 • Хичээлүүдийг менежментийн олон улсын туршлагатай, шилдэг багш, сургагч нар заана.
 • Хичээл бүр тренинг- консалтинг хэсгүүдээс бүрдэж, онол-практик (20: 80) хослуулсан хэлбэрээр, сургалтын орчин үеийн посттренинг аргууд ашиглан явагдана.
 • Сургалтанд оролцогчид өөрсдийгөө сорих сорил, дасгал, кейсүүдээр түвшнээ тогтоох боломжтой.

Сургалтын давуу тал:

 • Суралцагч өөрийн ажиллаж буй аж ахуйн нэгж  байгууллагын удирдах ажилтанд тавигдах шаардлагыг хангах, ажилтнууд ба багийг удирдах, түншлэн удирдах эвдүй, ур чадваруудыг олж авна. 
 • Суралцагч өөрийн удирдах эвдүй, манлайллын  сул болон давуу талуудыг илрүүлж, шинэчлэх санаа, орчин үеийн арга техникүүдийг мэдэж авна. 
 • Суралцагч өөрийнхөө манлайлах чадвар, удирдах эвдүйг сайжруулах, шинэ санаа арга барилыг тодорхойлох боломжтой болно. 
АГУУЛГА | МОДУЛЬ
 1. Удирдах эв дүй, манлайлал | 4цаг
 2. Харилцаа, эерэг хандлага | 4цаг
 3. Хүнээ хэмжих, багаа идэвхижүүлэх | 4цаг
 4. Хэрэглэгчийн зан төлвийг оновчлох нь | 4цаг
 5. Дата анализийг бизнесдээ оновчтой ашиглах нь | 4цаг
  Сургалтын захиалга өгөх болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл info@creativemongolia.com болон 88028241, 89811326 утсаар холбогдоно уу. Баярлалаа.

  Бусад холбоос
  https://www.facebook.com/TeamPlayMongolia
  http://creativemongolia.com


  ТҮНШЛЭН УДИРДАХ ЭВ ДҮЙ- МАНЛАЙЛАЛ ХӨТӨЛБӨР

  Огноо  Модуль

  3цаг   Манлайллын загварууд


  Харилцаа ба хувь хүний хөгжил


  Идэвхжүүлэлт ба коүчинг 


  Манлайллын арга барилууд


  Хувийн зохион байгуулалт – цагийн менежмент  Leadership models


  Communication & Self management


  Motivation and coaching 


  Leadership style – delegation & conflict management


  Time management & self organizing  Хичээл   Дэлхийн болон Монголын бизнесийн байгууллагын шилдэг манлайлал загвар харьцуулалт – цар хүрээ боломж

  Манлайлах чадварын судалгаа үнэлгээ


  Хувь хүний хөгжил ба манлайлал

  Шилдэг манлайллыг илэрхийлэгч бол ухаалаг харилцаа
  Дэмжлэг үзүүлдэг болон мотиваци төрүүлдэг манлайлал, коүчинг  Төлөөлүүлэн гүйцэтгэх нь манлайллын гол ур чадвар, манлайллын арга барил

  Зөрчлийн менежмент ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулагч  


  Цагийн менежмент бол таны цагийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх арга зам, хувийн зохион байгуулалт

  Огноо  Модуль 

  3цаг


  Багийн ажиллагаа, баг бүрдүүлэлт  Гүйцэтгэлийн удирдлага ба хяналт үнэлгээ


  Удирдлагын ёс зүйн хэм хэмжээ


  Албан бичгийн стандарт 


  Байгууллагын брэнд соёл ба манлайлал  Team work & Building


  Performance appraisal & controlling


  Leadership Moral & Ethic’s Code


  Office Document Standart’s & Rules


  Organizational Brand Culture & Leadership  Хичээл   Баг оновчтой бүрдүүлэх нь байгууллагын тасралтгүй үргэлжлэн хөгжих арга зам


  Гүйцэтгэлийн менежментийн үндсэн арга техникүүд

  Гүйцэтгэлийн үнэлгээг бодит практик дээр хэрхэн гүйцэтгэх талаар мөрдөх дүрмүүд


  Манлайлагчийн хууль эрхзүйн чадамжийн түвшин ба хүрээ

  Манлайллын ёсзүйн хэм хэмжээ


  Удирдлагын албан бичгийн чадвар ба соёл, стандарт 


  Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх хүний нөөцийг удирдах 

  HR брэнд бүтээгч соёл

  ХН-ийн Мэдээллийн систем