Монголын нууц товчооноос сэдэвлэсэн болон Чингис хааны тухай уран бүтээлүүд
2 жил, 3 сар өмнө