"Монголчуудын үнэт зүйлс" эрдэм шинжилгээний хурал
2 долоо хоног, 5 өдөр өмнө

Монгол Улсын Соёл урлагийн их сургуулиас “Монголчуудын үнэт зүйл” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг амжилттай зохион байгууллаа.