"Монголчуудын үнэт зүйлс" эрдэм шинжилгээний хурал
1 жил, 10 сар өмнө

Монгол Улсын Соёл урлагийн их сургуулиас “Монголчуудын үнэт зүйл” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг амжилттай зохион байгууллаа.