"Монголчуудын үнэт зүйлс" эрдэм шинжилгээний хурал
3 жил, 3 сар өмнө

Монгол Улсын Соёл урлагийн их сургуулиас “Монголчуудын үнэт зүйл” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг амжилттай зохион байгууллаа.