МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ АЯЛАЛ
8 жил, 7 сар өмнө

2011 оноос үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих зорилгоор МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ танин мэдэхүй, нөхөрлөлийн цуврал аялалыг санаачлан зохион байгуулж байна. Нийгмийн идэвхитэй сайн дураар нэгдсэн залуус үйлдвэрээр зочилж газар дээрээс нь бодит мэдээллийг олон нийтэд хүргэж сэтгэгдэлээ хуваалцдаг.

Салбартаа нөлөө бүхий болон олон нийтийн сүлжээнд идэвхитэй иргэд, хэрэглэгч, харилцагчдийн төлөөлөлд үйлдвэртэй танилцах аялалыг зохион байгуулж, бүтээгдэхүүний танилцуулга, амталгааг явуулна. Энэ үйл ажиллагааг нэвтрүүлэг бүтээж олон нийтэд хүргэнэ.

Зорилго: Тэргүүлэгч үйлдвэрлэлийг олон нийтэд танилцуулж, хэрэглэгчийн итгэл үнэмшил, бахархалыг нэмэгдүүлэхэд чиглэнэ.

Үндэслэл: Хүн харсан зүйлдээ итгэж, бүрэн ойлголттой болдог учраас, тодорхой түвшинд технологи, үйлдвэрлэлийг үзүүлж үнэнч хэрэглэгчийг нэмэгдүүлж чадна.

2011 оноос үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих зорилгоор МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ танин мэдэхүй, нөхөрлөлийн цуврал аялалыг санаачлан зохион байгуулж байна. Нийгмийн идэвхитэй сайн дураар нэгдсэн залуус үйлдвэрээр зочилж газар дээрээс нь бодит мэдээллийг олон нийтэд хүргэж сэтгэгдэлээ хуваалцдаг.

Үйл ажиллагааны дараалал

 1. Агуулга бүтээх ТВ-тэй тохирох
 2. Оролцогчдыг сонгох
 3. Оролцогчидод санал тавьж, бүтгэх
 4. Өдрөө товлож, үйлдвэртэй тохирох
 5. Оролцогчидоо цуглуулж, нэгдсэн унаагаар үйлдвэр дээр авчирах
 6. Үйлдвэртэй танилцуулна
 7. Бүтээгдэхүүний амталгаа, нийт бүтээгдэхүүний танилцуулга пресентаци
 8. Хамтран ажиллах хэлбэр, саналыг танилцуулна
 9. Гарын бэлэг, бүтээгдэхүүний дээж
 10. Оролцогчдыг үдэн гаргана.
 11. Агуулгыг бүтээж олон нийтэд хүргэнэ.
 12. Оролцогчидоор нийтийн сүлжээнд мэдээлэл бичүүлнэ.