МАРКЕТИНГ- БҮТЭЭЛЧ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
8 жил, 4 сар өмнө

Маркетинг хийхдээ тогтсон нэг арга барил, алба хэлтэсээсээ хальж, бусдын сэтгэсэн шинэлэг санаа, шинэлэг төслүүдтэй хамтарсан байдлаар хэрэгжүүлж сурах хэрэгтэй. Тогтсон сэтгэлгээнээс гарч хэний ч, хэзээ ч сэтгэж хийж байгаа шинэ содон кампанит ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд хөндлөнгийн бие даасан хүн, багуудтай хамтран ажиллаж онцгой давуу талыг үүсгэх нь чухал.

Жишээ нь Аз жаргалын машин Coca Cola - Хүсэл биелүүлэгч ба гэнэтийн бэлэг, гайхах, баярлах,

Шүхрийн үсрэлт Red Bull - Айдсын мэдрэмж ба хүний мууд дурлах мэдрэмж,

The Blair Witch Project - Айдас ба сонирхол,


Photoball HP Өөрийгөө хүндэтгэх, тунхаглах мэдрэмж гэх мэт. -