Их өгөгдөлд суурилсан бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
5 жил, 4 сар өмнөБайгууллагыг шинэ мянганы бизнесийн орон зайд дахин инженерчлэх, стратеги, бодлого төлөвлөлтийг шинэчлэх, хүний нөөцийн бодлогыг оновчлох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нарийвчлах, өрсөлдөх чадварыг сайжруулж менежментийг дахин зохион байгуулалтад оруулснаар төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, маркетинг, сургалт гэх мэт хоорондоо уялдаа холбоогүй, тохиолдлын шийдэлтэй, гал унтраах шинжтэй үйл ажиллагаануудыг нэгдсэн уялдаа холбоонд төлөвлөн, удирдлагын чадамжийг сайжруулж, багийг мэдлэгээр хангаснаар компанийг системтэй өөрчлөх үйл ажиллагааг явуулах боломж бүрддэг.

ЯАГААД ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГЭЖ? 

Та бүхэнд дараах асуудал, асуултууд тулгарч байна уу?!

 1. Бид өөрсдийн бизнес үйл ажиллагааг бүрэн тодорхойлж, нэгдсэн ойлголтонд хүрч чадсан уу?
 2. Бид юуны тул оршиж байгаа вэ?
 3. Тогтвортой, чадварлаг багийг бүрдүүлж чадсан билүү?
 4. Бид бизнесийн онцлог, зорилгоо зөв тодорхойлж байгаа юу?
 5. Үнэ цэнтэй харилцагчдаа үнэлж цэгнэх хэрэглэгчидтэй харилцах бодлого бий юу?
 6. Бидэнд илүү боломж бий юу? Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хэрхэн хөгжүүлэх вэ?
 7. Үйл ажиллагаагаа оновчлоогүйгээс боломжуудаа алдаж, цаг, хүчээ үрээд байгаа юм биш биз?
 8. Компани дээрээ хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд маань нэгдсэн уялдаа холбоотой байгаа юу?
 9. Компаниа, бизнесээ дараагийн түвшинд хэрхэн гаргахаа томъёолсон уу?
 10. Бидний бизнес хаашаа чиглэнэ? Бидний бизнес 50 жилийн дараа хаана байх вэ?

БИД МЕНЕЖМЕНТИЙГ УЛ СУУРЬТАЙГААР ӨӨРЧИЛЖ,
КОМПАНИД ШИНЭ ҮСРЭЛТИЙГ АВЧИРНА

ҮЙЛЧИЛГЭЭ | ШИЙДЭЛ

БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ | BUSINESS CONSULTING | Зах зээлээ бүрэн гүйцэт шинжилж ойлго

 • Менежментийн онцлогт нь тааруулж удирдах
 • Өрсөлдөөний загварыг тодорхойлох
 • Хөрөнгө оруулалтыг оновчлох
 • Дахин зохион байгуулалтад оруулах

АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ | PROBLEM SOLVING | Тухайлсан асуудлын учрыг олж шийдэхэд чиглэдэг.

 • Үр ашиггүй ҮА, арга барилыг үндсээр нь өөрчлөх
 • Өсөлтийг томъёолох
 • Технологийн шийдэл гаргах
 • Зөв шийдвэрийг олж тодорхойлох
 • Бэлтгэн нийлүүлэлтийн хэлцэл өөрчлөх

БИЗНЕСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ | BUSINESS ANALYSIS | Бизнесээ илүү нарийн ойлгох боломжийг олгодог.

 • Яг юу болоод байгааг ул суурьтай нарийн ойлгох
 • Бизнес, менежментийн онцлогоо ойлгох
 • Шийдвэр гаргалтын алдаагаа олж харах
 • Шийдвэртээ илүү зоримог, хурдтай байх боломжийг бүрдүүлэх

БИЗНЕСИЙН ТАЙЛАНГИЙН СИСТЕМ | BI Орчин үеийн өрсөлдөөний нарийн арга хэрэгсэл

 • Бизнесээ алхам тутамд юу болж байгааг харах
 • Ашиг нэмэгдүүлэгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох
 • Зардал нэмэгдүүлдэг ҮА-г олох
 • Шийдвэр гаргах шаардлагаа ойлгох

МЕНЕЖМЕНТИЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ | Үзэл бодол үзэмжээр бизнесээ удирддаг аргаас үсрэлт хийх

 • Менежментийн чадавхи бэхжих
 • Уялдаа нэмэгдэж, гүйцэтгэл оновчлогдох
 • Өрсөлдөөнд идэвхитэй оролцох

БИЗНЕСИЙН СТРАТЕГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГ