Их өгөгдөлд суурилсан бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
2 жил, 6 сар өмнө

Бид борлуулалтыг өсгөх, зардлыг үр нөлөөтэй түвшинд хүргэж багасгах, ашигт ажиллагааг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, менежментийг дахин зохион байгуулалтад оруулах, гүйцэтгэлийг хангуулах зэргээр компанийг системтэй өөрчлөх үйл ажиллагааг явуулдаг.

 1. Та бизнесийн онцлогоо зөв тодорхойлж байгаа юу? 
 2. Бизнесийн онцлог гол үүргээ гүйцэтгэж чадаж байгаа юу? 
 3. Бизнестээ ул суурьтай өсөлтийг загварчилж гаргаж чадсан уу?
 4. Өрсөлдөгчийн байр сууринаас хэрхэн хуваалцахаа, өрсөлдөөнд оролцох бодит алхамуудаа тодорхойлсон уу
 5. Өрсөлдөгчдийг бэхжүүлж байгаа харилцагчдыг үнэлж цэгнэж олж чадсан уу
 6. Үр ашигтай харилцагчдаа үнэлж цэгнэж чадсан уу
 7. Таны бүтээгдэхүүн хэр үр ашигтай вэ
 8. Бүтээгдэхүүний үр ашгийг ямар түвшинд хүргэхээ мэдэж байгаа юу
 9. Та бизнесийнхээ бүх үйл ажиллагааг бүрэн хянаж чадаж байгаа юу? 
 10. Санхүүгийн гүйлгээ зардлаа нэг бүрчлэн хянаж удирдаж чадаж байгаа юу?
 11. Менежментийг залруулах, оновчлох мэдээллийн системээ бий болгож чадсан уу?
 12. Компанийг дараагийн түвшинд хэрхэн гаргахаа томъёолсон уу?
 13. Бизнесээсээ мөнгө суллаж чадаж байгаа юу?

БИД МЕНЕЖМЕНТИЙГ УЛ СУУРЬТАЙГААР ӨӨРЧИЛЖ,
КОМПАНИД ШИНЭ ҮСРЭЛТИЙГ АВЧИРНА

ҮЙЛЧИЛГЭЭ | ШИЙДЭЛ

БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ | BUSINESS CONSULTING | Зах зээлээ бүрэн гүйцэт шинжилж ойлго

 • Менежментийн онцлогт нь тааруулж удирдах
 • Өрсөлдөөний загварыг тодорхойлох
 • Хөрөнгө оруулалтыг оновчлох
 • Дахин зохион байгуулалтад оруулах

АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ | PROBLEM SOLVING | Тухайлсан асуудлын учрыг олж шийдэхэд чиглэдэг.

 • Үр ашиггүй ҮА, арга барилыг үндсээр нь өөрчлөх
 • Өсөлтийг томъёолох
 • Технологийн шийдэл гаргах
 • Зөв шийдвэрийг олж тодорхойлох
 • Бэлтгэн нийлүүлэлтийн хэлцэл өөрчлөх

БИЗНЕСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ | BUSINESS ANALYSIS | Бизнесээ илүү нарийн ойлгох боломжийг олгодог.

 • Яг юу болоод байгааг ул суурьтай нарийн ойлгох
 • Бизнес, менежментийн онцлогоо ойлгох
 • Шийдвэр гаргалтын алдаагаа олж харах
 • Шийдвэртээ илүү зоримог, хурдтай байх боломжийг бүрдүүлэх

БИЗНЕСИЙН ТАЙЛАНГИЙН СИСТЕМ | BI Орчин үеийн өрсөлдөөний нарийн арга хэрэгсэл

 • Бизнесээ алхам тутамд юу болж байгааг харах
 • Ашиг нэмэгдүүлэгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох
 • Зардал нэмэгдүүлдэг ҮА-г олох
 • Шийдвэр гаргах шаардлагаа ойлгох

МЕНЕЖМЕНТИЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ | Үзэл бодол үзэмжээр бизнесээ удирддаг аргаас үсрэлт хийх

 • Менежментийн чадавхи бэхжих
 • Уялдаа нэмэгдэж, гүйцэтгэл оновчлогдох
 • Өрсөлдөөнд идэвхитэй оролцох