Интернэт маркетинг онлайн нэвтрүүлэг (2011 он)
12 жил, 10 сар өмнө

Цахим нийгмийн харилцааны соёлыг төлөвшүүлэх мөн бизнес эрхлэгчидэд шинэ үеийн маркетингийн арга туршлагын талаар мэдлэг олгох зорилгоор "Интернэт маркетинг" нэвтрүүлгийг санаачлан бүтээсэн.

Сэдэв

 1. Интернэт маркетинг ба цахим хуудас
 2. Олон нийтийн сүлжээ
 3. Блог маркетинг
 4. Агуулгын маркетинг
 5. Facebook маркетинг
 6. Сошл медиа маркетинг
 7. Хайлтын системийн маркетинг
 8. Твиттер маркетинг
 9. Youtube маркетинг
 10. Цахим шуудангийн маркетинг
 11. Дижитал ПиАр
 12. Интернэт маркетинг ба номын сангийн үйлчилгээ
 13. Event маркетинг
 14. Хэрэглэгчид чиглэсэн цахим хуудас
 15. Хэрэглэгч төвтэй цахим хуудасны дизайн
 16. Цахим хуудасны шинэ технологи