Ж.Хорлоо: ЗӨРҮҮД ХҮҮХДИЙГ ЗӨВӨӨР УДИРДАХ УХААН
2 жил өмнө