Ж.Хорлоо: ЗӨРҮҮД ХҮҮХДИЙГ ЗӨВӨӨР УДИРДАХ УХААН
1 жил, 6 сар өмнө