Ж.Хорлоо: ЗӨРҮҮД ХҮҮХДИЙГ ЗӨВӨӨР УДИРДАХ УХААН
3 жил, 3 сар өмнө