Жем интернэшнл Багийн ажиллагааны сургалт& буухиа тэмцээн
6 жил, 1 сар өмнө

Жем интернэшнл компанийн 250 гаруй ажилтануудын Зуны өдөрлөг, багийн ажиллагааны буухиа тэмцээнийг зохион байгууллаа.

Зун, намрын байгууллагын зуны зугаалга, гадаад орчны сургалт, өдөрлөгийг бүтээмжтэй, үр дүнтэй байдлаар зохион байгуулах боломжтой.