"ДЭЛХИЙН ХААЗД" БАЙГУУЛЛАГЫН МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АЙЛЧЛАЛ - 2017 / GLOBALG.A.P. TOUR STOP - 2017 MONGOLIA
6 жил, 9 сар өмнө

Их Монгол Язгууртан, Алтан Дээд Их Монгол Чанар байгууллага нь  CLOBAL G.A.P (ДЭЛХИЙН ХААЗД)- ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ байгууллагын гишүүн, Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч байгууллага бөгөөд Монгол Улсын ХАА-д дэлхийн зохистой дадлын стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Зохистой дадлыг нэвтрүүлснээр Монголын Хөдөө Аж ахуйн бүтээгдэхүүн дэлхийн зах зээл нээлттэй болох юм.

Энэ хүрээнд 2017 онд ДЭЛХИЙН ХААЗД байгууллагын албан ёсны айлчлал, хуралдааныг Монгол Улсад албан ёсоор зохион байгууллаа.

"ДЭЛХИЙН ХААЗД" БАЙГУУЛЛАГЫН МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АЙЛЧЛАЛ - 2017 / GLOBALG.A.P. TOUR STOP - 2017 MONGOLIA

ЗОХИСТОЙ ДАДАЛД СУУРИЛСАН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ БҮХИЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Урьдчилсан хөтөлбөр / Preliminary Program

2017.09.23

Хурал / Conference

08:30 - 09:00 Бүртгэл / Registration

09:00 - 09:15 Нээлт / Welcome and Opening

Урлаг, соёлын үзүүлбэр / Mongolian Traditional Music Performance

09:15 -- 09:30 Нээлтийн үг / Keynote Address

ХХААХҮЯамны төлөөлөл / Representative from Minister for Food, Agriculture and Light Industry

09:30 - 09:45 Дурсгалын зураг авалт / Photo shoot

09:45 -- 10:00

Нээлтийн үг / Keynote Address

Өлзийбатын Баяраа, "Их Монгол Язгууртан" ГҮТББ-ын удирдах зөвлөлийн дарга / BAYARAA Ulziibat, Chairman, Ikh

Mongol Yazguurtan NGO

10:00 -- 10:30

Дэлхийн ХААЗД-ын танилцуулга - Дэлхийн сорилт, дэлхийн шийдэл / Introduction of GLOBALG.A.P. - Global

challenges, Global solutions

Флавио Алзуэта, Дэлхийн ХААЗД байгууллагын дэд ерөнхийлөгч / Flavio ALZUETA, Vice President, GLOBALG.A.P.

10:30 -- 11:00

Зохистой дадалд суурилсан хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх эдийн засгийн үндэслэл / Economic Rationale for GAPbased

Agricultural Sector Development

Доржийн Чингээлбаатар, "Их Монгол Язгууртан" ГҮТББ төслийн удирдагч / CHINGEELBAATAR Dorj, Project Director, Ikh

Mongol Yazguurtan NGO

11:00 -- 11:30 Цайны завсарлага / Coffee Break

11:30 - 12:00

Нүүдлийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд ХААЗД-ыг нэвтрүүлэх нь / Applying GAP into Mongolian Pastoral Livestock

Production

Жүгдэрийн Шинэхүү, ХААИС-ын МААБС-ийн багш, доктор / SHINEKHUU Jugder, ph.D, Professor at Mongolian

University of Life Sciences

12:00 - 13:00 Үдийн зоог / Lunch

Урлаг, соёлын үзүүлбэр / Mongolian Traditional Music Performance

13:00 - 13:30 Хятадын зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнээ нэвтрүүлэх стратеги / Strategy of market entry into China

Девид Жанг, "Худалдан авагчдын зөвлөл"-ийн ТУЗ-ын дарга / Zhiqiang (David) Zhang, Managing Director, Buyers Council

13:30 - 14:00

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ХААЗД-ыг нэвтрүүлэх нь / Applying GAP into Crop Production

Б.Энхжаргал, ХААИС-ын МААБС-ийн багш, доктор / B.Enkhjargal, ph.D, Professor at Mongolian University of Life

Sciences

14:00 - 14:30 Цайны завсарлага / Coffee Break

14:30 - 15:00

ХААЗД стандартыг Монгол Улсын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн онцлогт тааруулан боловсруулах нь /

GLOBALG.A.P. Add-Ons to adapt GAP into Mongolian unique livestock production

Диэго Салгадо, Дэлхийн ХААЗД байгууллагын Мал аж ахуйн шинжээч, ААН баталгаажилт олгогч / Diego Salgado,

Farm Assurer & Livestock Expert, GLOBALG.A.P.

15:00 - 16:30 Асуулт, хариулт / Questions & Answers

16:30 - 16:45 Хаалт / Closing

2017.09.24

Аж ахуй нэгжтэй танилцах аялал / Farm Visit

08:30 - 09:00 Бүртгэл / Registration

09:00 -- 09:30 Аж ахуйруу явах / Transportation to the Farm

10:30 -- 13:30 Аж ахуйтай танилцах / At the farm

13:30 -- 14:30 Өдрийн хоол / Lunch

14:30 - Буцна / Return

*Жич: Хотоос 40 км зайд байрлах "Эвридэй Ферм"-д зочилно.

*Note: EveryDay Farm is 40 km away from Ulaanbaatar city. It takes about an hour to the farm.

Эх сурвалж: https://www.globalgap.org/expo...

https://www.facebook.com/13557...