Дрийн санитари ХХК [Баг хөгжүүлэх, менежментийг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ | 2015 оны 1- 6 сар]
9 жил өмнө

Дрийн санитари ХХК- д баг хөгжүүлэх 6 сарын хөтөлбөр болон менежер, удирдлагын бодлогыг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээг тогтмол удирдан явуулж байна.

Дрийм Санитари ХХК нь сантехникийн угсралтаар мэргэшсэн баг хамт олон бөгөөд үнэхээр чадварлаг, эвсэг, бүтээлч хамт олон. Энэ хамт олон эх орны бүтээн байгуулалтанд жинтэй хувь нэмэр оруулж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.

Facebook