В.Ундраа ТООНО
3 жил, 12 сар өмнө

Зураач Вандангийн УНДРАА
Бүтээлийн нэр: ТООНО
Хэмжээ: D100см
Материал: Зотон, тос
Бүтээсэн: 2014 он

http://yaru.mn/undraa/