БльюМон группын удирдлага, менежерүүдэд зориулсан EXTREME TEAM ХӨТӨЛБӨР 2014, 2015, 2017, 2018, 2019
5 жил, 8 сар өмнө


Хүни нөөцийн судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн тэргүүн, профессор Гэндэнгийн Тэгшбүрэн багштай хамтран BlueMon группын удирдлага, менежерүүдэд зориулсан БАГИЙН ТОГЛОЛТ аялал + Extreme TEAM Training хослосон хөтөлбөрийг 2014, 2015, 2017, 2018 онуудад 4 жил дарааллан зохион байгууллаа. Тус хөтөлбөр нь баг хамт олон нэгнийгээ илүү сайн танин мэдэж илүү өндөр түвшинд ойлголцолыг бэхжүүлэхэд бодит үр дүнгээ өгч чадсан хөтөлбөр болсон юм. Уг хөтөлбөр нь БльюМон группын Ерөнхийлөгч Санжжаваас мөш өндөр үнэлгээ авсан хөтөлбөр юм.

БльюМон хамт олон бол зочилох үйлчилгээний үлгэр жишээ баг.