HR COLLEGE
HR COLLEGE
07 11-Р Сар, 2017

ХҮНИЙХЭЭ АВЪЯАС БИЛГИЙГ ТАНЬЖ, БАЙРЫГ НЬ ОЛЖ, ХЭРХЭН ӨНДӨР БҮТЭЭМЖИД ХҮРЭХ ВЭ?Бизнесээ хөгжлийн шинэ шатанд гаргахыг зорьж байгаа жижиг дунд бизнесүүдэд зориулж “оновчтой стратегийн томьёолол, тохирсон цомхон бүтэц, удирдлага бүр хүний нөөцийн менежер” гэсэн Minimalist approach загварыг боловсруулан хүргэж байна.Хүний ...

Team Work& Team Play СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ
Team Work& Team Play СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ
01 11-Р Сар, 2017

СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР (2 өдөр, 16 цаг)/Гэрчилгээ олгоно/ ДЭЛХИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧ КОМПАНИУДЫН СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДДАГ, БАГИЙН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛЖ БҮТЭЭМЖЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЖ, БАГ ХАМТ ОЛНОО ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ АРГА БАРИЛЫГ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ олон улсын сургалт.- Хамт олноо идэвхижүүлж, уур амьсгалыг нэгтгэмээр байна уу?- Багийнхаа ...