Гомбосүрэнгийн БАТ-ЭРДЭНЭ- Менежмент, баг хөгжүүлэлт
Гомбосүрэнгийн БАТ-ЭРДЭНЭ- Менежмент, баг хөгжүүлэлт
15 10-Р Сар, 2020

Бат-Эрдэнэ нь “Монголын Ухаалаг Хөгжил” ТББ-ын үүсгэн байгуулагч бөгөөд ISO стандарт, баг хөгжүүлэлтийн зөвлөх, сургагч багш. Санхүү, Эдийн засгийн Их сургуулийг Санхүүгийн удирдлага, АНУ, Нью-Йорк мужийн Их сургуулийг Хот болон бүс нутаг төлөвлөлт чиглэлээр тус тус магистрын зэрэгтэй дүүргэсэн.  2018 ...

Ламжавын ДАВААДОРЖ- Багийн сургалт, баг хөгжүүлэлт, сэтгэлзүй
Ламжавын ДАВААДОРЖ- Багийн сургалт, баг хөгжүүлэлт, сэтгэлзүй
15 4-Р Сар, 2020

Хүний нөөцийн менежер, сэтгэл зүйн салбарт мэргэшин ажиллаж байна. 2016 оноос Teamwork&Teamplay; болон TEAM олон улсын сургалтын сургагч багшаар ажиллаж байна. 2014 оноос Бүтээлч Монгол нэгдлийг хамтран үүсгэн байгуулалцаж нийгэмд чиглэсэн төслүүдэд олон нийттэй харилцах, үйл ажиллагаа зохион байгуулах чиглэлд ...