DAX Management | Их өгөгдөлд суурилсан бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
DAX Management | Их өгөгдөлд суурилсан бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
15 10-Р Сар, 2019

Бид борлуулалтыг өсгөх, зардлыг үр нөлөөтэй түвшинд хүргэж багасгах, ашигт ажиллагааг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, менежментийг дахин зохион байгуулалтад оруулах, гүйцэтгэлийг хангуулах зэргээр компанийг системтэй өөрчлөх үйл ажиллагааг явуулдаг. Та бизнесийн онцлогоо зөв тодорхойлж байгаа юу? Бизнесийн онцлог гол ...

​Гэндэнгийн ТЭГШБҮРЭН
​Гэндэнгийн ТЭГШБҮРЭН
03 8-Р Сар , 2019

Менежмент, хүний нөөцийн мэргэшсэн зөвлөх. Ph.D, Prof Хүний Нөөцийн Судалгааны Үндэсний Хүрээлэнгийн тэргүүн, зөвлөх багш.  Худалдаа Хөгжлийн банк, Голомт банк, Скайтел групп, Блью Мон групп зэрэг корпорациудын хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Монгол удирдагчдыг хөгжүүлэх “Топ менежер”, “Бест менежер”, “Залуу ...