Санхүүгийн зохицуулах хороо (2012 он)
Санхүүгийн зохицуулах хороо (2012 он)
28 1-Р Сар, 2012

Шинэ оны анхны сургалтаа Санхүүгийн Зохицуулах хорооны Бичил санхүүгийн газрын хамт олноос эхэллээ. Шинэ оны эхлэл дээр хамт олондоо оюуны хөрөнгө оруулалт хийж 2 хоног семинарддаг уламжлалтай нь таалагдлаа. Төрийн байгууллагууд энэ хамт олноос суралцаасай. Миний хувьд "Өөрийгөө хөгжүүлэх нь" ...

Делта констракшн “Байгууллагын соёл”-ын жишиг хөтөлбөр боловсруулах судалгаа (2011 он)
Делта констракшн “Байгууллагын соёл”-ын жишиг хөтөлбөр боловсруулах судалгаа (2011 он)
31 8-Р Сар , 2011

Хувь хүний хөгжил, байгууллагын соёл, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх талаар ихээр ярих болсон өнөөгийн нийгэмд ажилтныг ажлын байранд хөгжих нөхцөл боломжийг байгууллага, хувь хүмүүс эрэлхийлэх болсон. Үүнээс үндэслээд байгууллагууд ажилтныг хөгжүүлэх сургалт семинар зохион байгуулж, энэ талын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагаас сургалт ...