Дрийн санитари ХХК [Баг хөгжүүлэх, менежментийг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ | 2015 оны 1- 6 сар]
Дрийн санитари ХХК [Баг хөгжүүлэх, менежментийг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ | 2015 оны 1- 6 сар]
11 4-Р Сар, 2015

Дрийн санитари ХХК- д баг хөгжүүлэх 6 сарын хөтөлбөр болон менежер, удирдлагын бодлогыг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээг тогтмол удирдан явуулж байна.Дрийм Санитари ХХК нь сантехникийн угсралтаар мэргэшсэн баг хамт олон бөгөөд үнэхээр чадварлаг, эвсэг, бүтээлч хамт олон. Энэ хамт олон эх ...

Мон роүд ХХК [ Багийн хөгжлийн сургалт | 2014 оны 11 сар]
Мон роүд ХХК [ Багийн хөгжлийн сургалт | 2014 оны 11 сар]
23 11-Р Сар, 2014

Ирээдүйн хөгжлийн замыг бүтээж яваа MONROAD компанийн хамт олонд Баг хөгжүүлэх сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын үр дүнд тус компанийн хамт олон "Зам, Хөгжил, Ирээдүй" гэсэн уриатай боллоо.2014.11.14