TEAM IMAGE | БАЙГУУЛЛАГЫН ИМИДЖ БҮРДҮҮЛЭЛТ
TEAM IMAGE | БАЙГУУЛЛАГЫН ИМИДЖ БҮРДҮҮЛЭЛТ
08 8-Р Сар , 2017

Олон улсад тэр дундаа баруун Европын орнуудад эрчимтэй хөгжиж эхлээд байгаа COLOR CONSULTING буюу ӨНГӨ ТОДОРХОЙЛОХ үйлчилгээг Монголдоо анхлан нэвтрүүлэн ажиллаж буй мэргэжлийн байгууллага. 2015 онд Герман улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад 2017 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа туршлагатай имиджмакер ...

Мастер групп | Багийн хөгжлийн хөтөлбөр 2014, 2016, 2017
Мастер групп | Багийн хөгжлийн хөтөлбөр 2014, 2016, 2017
10 5-Р Сар, 2017

Мастер группын хамт олонд БАГИЙН ТОГЛОЛТ багийн ажиллагааны хөтөлбөрийг 2014, 2016, 2017 онуудад тус тус зохион байгуулж тогтвортой хамтран ажиллаж байна. Тус хамт олон нь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дээр тэргүүлдэг юм. БАГИЙН ТОГЛОЛТ багийн ажиллагааны хөтөлбөр нь багт ...