Team Work& Team Play | багаар ажиллах ур чадварын сургалт
Team Work& Team Play | багаар ажиллах ур чадварын сургалт
11 12-Р Сар, 2019

БАГИЙН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛЖ, ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ОРОЛЦООГ БИЙ БОЛГОЖ, УУР АМЬСГАЛЫГ НЭГТГЭН БАГАА ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ олон улсын сургалт. Сургалтын шинэ хандлага болон хөгжиж буй тоглоом, оролцооны аргаар баг нэгнээ илүү танин мэдэх, бүтээлч сэтгэлгээ, эерэг хандлага, багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлж, хамт олны ...

DAX Management | Их өгөгдөлд суурилсан бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
DAX Management | Их өгөгдөлд суурилсан бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
15 10-Р Сар, 2019

Бид борлуулалтыг өсгөх, зардлыг үр нөлөөтэй түвшинд хүргэж багасгах, ашигт ажиллагааг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, менежментийг дахин зохион байгуулалтад оруулах, гүйцэтгэлийг хангуулах зэргээр компанийг системтэй өөрчлөх үйл ажиллагааг явуулдаг. Та бизнесийн онцлогоо зөв тодорхойлж байгаа юу? Бизнесийн онцлог гол ...