Дамдингийн СЭРДАРАМ
Дамдингийн СЭРДАРАМ
18 10-Р Сар, 2012

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Түүхийн тэнхимийн профессор. 2006 онд Монголын цөлжилтийг бууруулах, нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой Миний Клубыг үүсгэн байгуулсан. Тус клуб нь мод тарих, арчилж тордон ургуулах, явган аялах, англи хэлэх сурах зэрэг сайн дурын үйл ажиллагаа ...

Хандын ЦЭРЭНДОРЖ- Дээд эрүүл мэндийг үндэслэгч, соён гэгээрүүлэгч
Хандын ЦЭРЭНДОРЖ- Дээд эрүүл мэндийг үндэслэгч, соён гэгээрүүлэгч
20 10-Р Сар, 2010

Дээд эрүүл мэндийг үндэслэгч Хүний их эмч, Дээд эрүүл мэндийн хүрээлэнг үндэслэгч. Оточ Одь дээд эрүүл мэндийн эмнэлэгийн зөвлөх. Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны салбарт 60 гаруй жил ажилласан туршлага, судалгаа болон 300тгаруй жилийн яндашгүй арвин түүхтэй говийн алдарт зургаан их ...